Object.getOwnPropertySymbols()

Метод Object.getOwnPropertySymbols() повертає масив усіх символьних властивостей, знайдених безпосередньо на наданому об'єкті.

Синтаксис

Object.getOwnPropertySymbols(obj)

Параметри

obj
Об'єкт, чиї символьні властивості будуть повернені.

Значення, що повертається

Масив усіх символьних властивостей, знайдених безпосередньо на наданому об'єкті.

Опис

Подібно до Object.getOwnPropertyNames(), ви можете отримати усі символьні властивості наданого об'єкта у вигляді масиву символів. Зауважте, що сам метод Object.getOwnPropertyNames() не містить символьних властивостей об'єкта і повертає лише рядкові властивості.

Оскільки жоден об'єкт не має початково символьних властивостей, Object.getOwnPropertySymbols() повертає порожній масив, якщо ви не присвоїли символьні властивості своєму об'єкту.

Приклади

Використання getOwnPropertySymbols

var obj = {};
var a = Symbol('a');
var b = Symbol.for('b');

obj[a] = 'localSymbol';
obj[b] = 'globalSymbol';

var objectSymbols = Object.getOwnPropertySymbols(obj);

console.log(objectSymbols.length); // 2
console.log(objectSymbols);        // [Symbol(a), Symbol(b)]
console.log(objectSymbols[0]);     // Symbol(a)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.getOwnPropertySymbols' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також