Object.getOwnPropertySymbols()

Метод Object.getOwnPropertySymbols() повертає масив усіх символьних властивостей, знайдених безпосередньо на наданому об'єкті.

Синтаксис

Object.getOwnPropertySymbols(obj)

Параметри

obj
Об'єкт, чиї символьні властивості будуть повернені.

Значення, що повертається

Масив усіх символьних властивостей, знайдених безпосередньо на наданому об'єкті.

Опис

Подібно до Object.getOwnPropertyNames(), ви можете отримати усі символьні властивості наданого об'єкта у вигляді масиву символів. Зауважте, що сам метод Object.getOwnPropertyNames() не містить символьних властивостей об'єкта і повертає лише рядкові властивості.

Оскільки жоден об'єкт не має початково символьних властивостей, Object.getOwnPropertySymbols() повертає порожній масив, якщо ви не присвоїли символьні властивості своєму об'єкту.

Приклади

var obj = {};
var a = Symbol('a');
var b = Symbol.for('b');

obj[a] = 'localSymbol';
obj[b] = 'globalSymbol';

var objectSymbols = Object.getOwnPropertySymbols(obj);

console.log(objectSymbols.length); // 2
console.log(objectSymbols);        // [Symbol(a), Symbol(b)]
console.log(objectSymbols[0]);     // Symbol(a)

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.getOwnPropertySymbols' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.getOwnPropertySymbols' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
getOwnPropertySymbolsChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також