String.prototype.codePointAt()

Метод codePointAt() вертає невід'ємне ціле число, яке є значенням коду символу Юнікоду.

Синтаксис

str.codePointAt(pos)

Параметри

pos
Позиція елемента у str, код символа з якої треба повернути.

Значення, що повертається

Число, що відображає значення коду символу з наданої позиції pos. Якщо на позиції pos немає елемента, вертається undefined.

Опис

Якщо на вказаній позиції немає елемента, повертається undefined. Якщо на позиції pos не починається сурогатна пара UTF-16, то повертається кодова одиниця позиції pos.

Приклади

Використання codePointAt()

'ABC'.codePointAt(1)      // 66
'\uD800\uDC00'.codePointAt(0) // 65536

'XYZ'.codePointAt(42)     // undefined

Цикл з codePointAt()

for (let codePoint of '\ud83d\udc0e\ud83d\udc71\u2764') {
  console.log(codePoint.codePointAt(0).toString(16))
}
// '1f40e', '1f471', '2764' 

Поліфіл

Наступний код додає у рядки функцію codePointAt() згідно специфікації ECMAScript 2015 для переглядачів без вбудованої підтримки.

/*! https://mths.be/codepointat v0.2.0 автор @mathias */
if (!String.prototype.codePointAt) {
 (function() {
  'use strict'; // необхідно для підтримки `apply`/`call` з `undefined`/`null`
  var defineProperty = (function() {
   // IE 8 підтримує `Object.defineProperty` лише на DOM-елементах
   try {
    var object = {};
    var $defineProperty = Object.defineProperty;
    var result = $defineProperty(object, object, object) && $defineProperty;
   } catch(error) {}
   return result;
  }());
  var codePointAt = function(position) {
   if (this == null) {
    throw TypeError();
   }
   var string = String(this);
   var size = string.length;
   // `ToInteger`
   var index = position ? Number(position) : 0;
   if (index != index) { // краще `isNaN`
    index = 0;
   }
   // Врахування індексів за межами існуючих значень:
   if (index < 0 || index >= size) {
    return undefined;
   }
   // Отримати першу кодову одиницю
   var first = string.charCodeAt(index);
   var second;
   if ( // перевірити, чи вона є початком сурогатної пари
    first >= 0xD800 && first <= 0xDBFF && // високий сурогат
    size > index + 1 // існує наступна кодова одиниця
   ) {
    second = string.charCodeAt(index + 1);
    if (second >= 0xDC00 && second <= 0xDFFF) { // низький сурогат
     // https://mathiasbynens.be/notes/javascript-encoding#surrogate-formulae
     return (first - 0xD800) * 0x400 + second - 0xDC00 + 0x10000;
    }
   }
   return first;
  };
  if (defineProperty) {
   defineProperty(String.prototype, 'codePointAt', {
    'value': codePointAt,
    'configurable': true,
    'writable': true
   });
  } else {
   String.prototype.codePointAt = codePointAt;
  }
 }());
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.codePointAt' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також