String.prototype.codePointAt()

Метод codePointAt() вертає невід'ємне ціле число, яке є значенням коду символу Юнікоду.

Синтаксис

str.codePointAt(pos)

Параметри

pos
Позиція елемента у str, код символа з якої треба повернути.

Значення, що повертається

Число, що відображає значення коду символу з наданої позиції pos. Якщо на позиції pos немає елемента, вертається undefined.

Опис

Якщо на вказаній позиції немає елемента, повертається undefined. Якщо на позиції pos не починається сурогатна пара UTF-16, то повертається кодова одиниця позиції pos.

Приклади

Використання codePointAt()

'ABC'.codePointAt(1)      // 66
'\uD800\uDC00'.codePointAt(0) // 65536

'XYZ'.codePointAt(42)     // undefined

Цикл з codePointAt()

for (let codePoint of '\ud83d\udc0e\ud83d\udc71\u2764') {
  console.log(codePoint.codePointAt(0).toString(16)) 
} 
// '1f40e', '1f471', '2764' 

Поліфіл

Наступний код додає у рядки функцію codePointAt() згідно специфікації ECMAScript 2015 для переглядачів без вбудованої підтримки.

/*! https://mths.be/codepointat v0.2.0 автор @mathias */
if (!String.prototype.codePointAt) {
 (function() {
  'use strict'; // необхідно для підтримки `apply`/`call` з `undefined`/`null`
  var defineProperty = (function() {
   // IE 8 підтримує `Object.defineProperty` лише на DOM-елементах
   try {
    var object = {};
    var $defineProperty = Object.defineProperty;
    var result = $defineProperty(object, object, object) && $defineProperty;
   } catch(error) {}
   return result;
  }());
  var codePointAt = function(position) {
   if (this == null) {
    throw TypeError();
   }
   var string = String(this);
   var size = string.length;
   // `ToInteger`
   var index = position ? Number(position) : 0;
   if (index != index) { // краще `isNaN`
    index = 0;
   }
   // Врахування індексів за межами існуючих значень:
   if (index < 0 || index >= size) {
    return undefined;
   }
   // Отримати першу кодову одиницю
   var first = string.charCodeAt(index);
   var second;
   if ( // перевірити, чи вона є початком сурогатної пари
    first >= 0xD800 && first <= 0xDBFF && // високий сурогат
    size > index + 1 // існує наступна кодова одиниця
   ) {
    second = string.charCodeAt(index + 1);
    if (second >= 0xDC00 && second <= 0xDFFF) { // низький сурогат
     // https://mathiasbynens.be/notes/javascript-encoding#surrogate-formulae
     return (first - 0xD800) * 0x400 + second - 0xDC00 + 0x10000;
    }
   }
   return first;
  };
  if (defineProperty) {
   defineProperty(String.prototype, 'codePointAt', {
    'value': codePointAt,
    'configurable': true,
    'writable': true
   });
  } else {
   String.prototype.codePointAt = codePointAt;
  }
 }());
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.codePointAt' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
codePointAtChrome Full support 41Edge Full support 12Firefox Full support 29IE No support NoOpera Full support 28Safari Full support 10WebView Android Full support 41Chrome Android Full support 41Firefox Android Full support 29Opera Android Full support 28Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також