String.prototype.fontcolor()

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

Метод fontcolor() створює HTML-елемент <font>, який відображає рядок вказаним кольором.

Примітка щодо використання: Елемент <font> був прибраний у HTML5 та більше не повинен використовуватись. Замість нього веб-розробникам варто використовувати властивості CSS.

Синтаксис

str.fontcolor(color)

Параметри

color
Рядок, що відображає колір у вигляді шістнадцяткової RGB-трійці або рядкового літералу. Рядкові літерали для імен кольорів перераховані у Довіднику кольорів CSS.

Значення, що повертається

Рядок, що містить HTML-елемент <font>.

Опис

Якщо ви виражаєте колір шістнадцятковою RGB-трійцею, ви повинні використовувати формат rrggbb. Наприклад, шістнадцяткові RGB-значення для оранжево-рожевого (salmon) такі: red=FA, green=80 та blue=72, отже, RGB-трійця для оранжево-рожевого дорівнює "FA8072".

Приклади

Використання fontcolor()

Наступний приклад використовує метод fontcolor(), щоб змінити колір рядка, створюючи рядок з HTML-тегом <font>.

var worldString = 'Привіт';

console.log(worldString.fontcolor('red') +  ' червоний у цьому рядку');
// '<font color="red">Привіт</font> червоний у цьому рядку'

console.log(worldString.fontcolor('FF00') + ' червоний у шістнадцятковому форматі у цьому рядку');
// '<font color="FF00">Привіт</font> червоний у шістнадцятковому форматі у цьому рядку'

За допомогою об'єкта element.style ви можете отримати атрибут елемента style та маніпулювати ним в більш загальному стилі, наприклад:

document.getElementById('yourElemId').style.color = 'red';

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.fontcolor' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
fontcolor
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Див. також