string.length

Властивість length передає довжину рядка. Ціле невід'ємне число.

Синтаксис

str.length

Опис

Ця властивість подає кількість кодових одиниць (англ. code unit), які утворюють рядок. Зазвичай кількість кодових одиниць та символів збігається, але це не слід вважати за правило. У JavaScript для рядків використовується кодування UTF-16, яке вживає одну 16-бітну (двобайтну) кодову одиницю для передачі більшості загальновживаних символів, але для менш поширених воно потребує двох кодових одиниць. Отже, значення, length та справжня кількість символів рядка не завжди збігаються:

// виводить 8
console.log('Реченець'.length);

// виводить 9 (наголос — окрема кодова одиниця U+0301)
console.log('Речене́ць'.length);

На відміну від array.length, властивість length рядка призначена лише для читання, позаяк рядок належить до незмінних типів даних:

var str = 'Будьмо!';

console.log(str.length);  // виводить 7
str.length = 1;
console.log(str.length);  // виводить 7

Статична властивість String.length завжди має значення 1.

Приклади

Типове використання

Слово «Вогнелис» має вісім літер і передається вісьмома кодовими одиницями:

var x = 'Вогнелис';

console.log(x.length);      // виводить 8

Для порожнього рядка властивість length має значення 0:

var empty = '';

console.log(empty.length);  // виводить 0

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.length' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Див. також