String.prototype.padEnd()

Метод padEnd() доповнює поточний рядок наданим рядком (повторюючи його, якщо треба), так, щоб отриманий в результаті рядок досяг заданої довжини. Доповнення застосовується з кінця поточного рядка.

Синтаксис

str.padEnd(targetLength [, padString])

Параметри

targetLength
Довжина результуючого рядка після доповнення поточного рядка. Якщо значення є меншим за довжину поточного рядка, поточний рядок буде повернений без змін.
padString Optional
Рядок, яким потрібно доповнити поточний рядок. Якщо цей рядок надто довгий для отримання заданої довжини, він буде обрізаний: для мов з письмом зліва направо буде застосована ліва частина, а для мов з письмом справа наліво - права частина. Значенням за замовчуванням для цього параметра є " " (U+0020).

Значення, що повертається

Рядок вказаної довжини з доповненням, застосованим в кінці поточного рядка.

Приклади

'абв'.padEnd(10);     // "абв       "
'абв'.padEnd(10, "ква");  // "абвкваквак"
'абв'.padEnd(6, "123456"); // "абв123"
'абв'.padEnd(1);      // "абв"

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.padEnd' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
padEndChrome Full support 57Edge Full support 15Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 44Safari Full support 10WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 43Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 7.0nodejs Full support 8.0.0
Full support 8.0.0
Full support 7.0.0
Disabled
Disabled From version 7.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також