String.prototype.padEnd()

Метод padEnd() доповнює поточний рядок наданим рядком (повторюючи його, якщо треба), так, щоб отриманий в результаті рядок досяг заданої довжини. Доповнення застосовується з кінця поточного рядка.

Синтаксис

str.padEnd(targetLength [, padString])

Параметри

targetLength
Довжина результуючого рядка після доповнення поточного рядка. Якщо значення є меншим за довжину поточного рядка, поточний рядок буде повернений без змін.
padString Optional
Рядок, яким потрібно доповнити поточний рядок. Якщо цей рядок надто довгий для отримання заданої довжини, він буде обрізаний: для мов з письмом зліва направо буде застосована ліва частина, а для мов з письмом справа наліво - права частина. Значенням за замовчуванням для цього параметра є " " (U+0020).

Значення, що повертається

Рядок вказаної довжини з доповненням, застосованим в кінці поточного рядка.

Приклади

'абв'.padEnd(10);     // "абв    "
'абв'.padEnd(10, "ква");  // "абвкваквак"
'абв'.padEnd(6, "123456"); // "абв123"
'абв'.padEnd(1);      // "абв"

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.padEnd' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також