String.prototype.padStart()

Метод padStart() доповнює поточний рядок іншим рядком (кілька раз, якщо треба), доки отриманий рядок не досягне заданої довжини. Доповнення застосовується з початку поточного рядка.

Синтаксис

str.padStart(targetLength [, padString])

Параметри

targetLength
Довжина результуючого рядка після доповнення поточного рядка str. Якщо значення є меншим за його довжину str.length, то str повертається без змін.
padString Optional
Рядок, яким потрібно доповнити поточний рядок str. Якщо padString надто довгий для отримання заданої довжини targetLength, він буде обрізаний з кінця. Значенням за замовчуванням є " " (U+0020 'ПРОБІЛ').

Значення, що повертається

Рядок заданої довжини targetLength з доповненням padString, застосованим на початку.

Приклади

Базові приклади

'абв'.padStart(10);     // "       абв"
'абв'.padStart(10, "ква"); // "кваквакабв"
'абв'.padStart(6,"123465"); // "123абв"
'абв'.padStart(8, "0");   // "00000абв"
'абв'.padStart(1);     // "абв"

Перетворення числа на рядок фіксованої ширини

// Версія Javascript для: (unsigned)
// printf "%0*d" width num
function leftFillNum(num, targetLength) {
   return num.toString().padStart(targetLength, 0);
}

const num = 123;
console.log(leftFillNum(num, 5));
// очікуваний результат: "00123"

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.padStart' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
padStartChrome Full support 57Edge Full support 15Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 44Safari Full support 10WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 43Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 7.0nodejs Full support 8.0.0
Full support 8.0.0
Full support 7.0.0
Disabled
Disabled From version 7.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також