String.prototype.padStart()

Метод padStart() доповнює поточний рядок іншим рядком (кілька раз, якщо треба), доки отриманий рядок не досягне заданої довжини. Доповнення застосовується з початку поточного рядка.

Синтаксис

str.padStart(targetLength [, padString])

Параметри

targetLength
Довжина результуючого рядка після доповнення поточного рядка str. Якщо значення є меншим за його довжину str.length, то str повертається без змін.
padString Optional
Рядок, яким потрібно доповнити поточний рядок str. Якщо padString надто довгий для отримання заданої довжини targetLength, він буде обрізаний з кінця. Значенням за замовчуванням є " " (U+0020 'ПРОБІЛ').

Значення, що повертається

Рядок заданої довжини targetLength з доповненням padString, застосованим на початку.

Приклади

Базові приклади

'абв'.padStart(10);     // "    абв"
'абв'.padStart(10, "ква"); // "кваквакабв"
'абв'.padStart(6,"123465"); // "123абв"
'абв'.padStart(8, "0");   // "00000абв"
'абв'.padStart(1);     // "абв"

Перетворення числа на рядок фіксованої ширини

// Версія Javascript для: (unsigned)
// printf "%0*d" width num
function leftFillNum(num, targetLength) {
  return num.toString().padStart(targetLength, 0);
}

const num = 123;
console.log(leftFillNum(num, 5));
// очікуваний результат: "00123"

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.padStart' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також