String.prototype.trimStart()

Метод trimStart() видаляє пробіли з початку рядка. trimLeft() є псевдонімом цього методу.

Синтаксис

str.trimStart();
str.trimLeft();

Значення, що вертається

Новий рядок, який відображає початковий рядок без пробілів на початку (з лівого кінця).

Опис

Методи trimStart() / trimLeft() повертають рядок з прибраними пробілами з лівого кінця. trimLeft() чи trimStart() не змінюють значення самого рядка.

Псевдонім

Для сумісності з такими функціями, як String.prototype.padStart, стандартним ім'ям методу є trimStart. Однак, з причин веб-сумісності trimLeft залишається в якості псевдоніму trimStart. В деяких рушіях це означає:

String.prototype.trimLeft.name === "trimStart";

Приклади

Використання trimStart()

Наступний приклад виводить рядок з малих літер 'ква  ':

var str = '   ква  ';

console.log(str.length); // 8

str = str.trimStart();
console.log(str.length); // 5
console.log(str);        // 'ква  '

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of ' String.prototype.trimStart' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
trimStartChrome Full support 66
Full support 66
Full support 4
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Edge Full support 12
Alternate Name
Full support 12
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Firefox Full support 61
Full support 61
Full support 3.5
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
IE No support NoOpera Full support 53
Full support 53
Full support 15
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Safari Full support 12WebView Android Full support 66
Full support 66
Full support ≤37
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Chrome Android Full support 66
Full support 66
Full support 18
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Firefox Android Full support 61
Full support 61
Full support 4
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Opera Android Full support 47
Full support 47
Full support 14
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 9.0
Full support 9.0
Full support 1.0
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft
nodejs Full support 10.0.0
Full support 10.0.0
Full support 0.12
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: trimLeft

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Поліфіл

//https://github.com/FabioVergani/js-Polyfill_String-trimStart

(function(w){
    var String=w.String, Proto=String.prototype;

    (function(o,p){
        if(p in o?o[p]?false:true:true){
            var r=/^\s+/;
            o[p]=o.trimLeft||function(){
                return this.replace(r,'')
            }
        }
    })(Proto,'trimStart');

})(window); 


/*
ES6:
(w=>{
    const String=w.String, Proto=String.prototype;

    ((o,p)=>{
        if(p in o?o[p]?false:true:true){
            const r=/^\s+/;
            o[p]=o.trimLeft||function(){
                return this.replace(r,'')
            }
        }
    })(Proto,'trimStart');

})(window);
*/

Див. також