Symbol.species

Добревідомий символ Symbol.species визначає властивість, значенням якої є функція, яку використовує конструктор для створення похідних об'єктів.

Опис

Властивість-аксесор species дозволяє підкласам перевизначати конструктор для об'єктів.

Атрибути поля Symbol.species
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Приклади

Використання species

Можливо, ви захочете повертати об'єкти Array у вашому похідному класі масивів MyArray. Наприклад, при використанні методів, таких як map(), які повертають конструктор за замовчуванням, ви бажаєте, щоб вони повертали батьківський об'єкт Array замість об'єкта MyArray. Символ species дозволяє це зробити:

class MyArray extends Array {
  // Перевизначаємо species на батьківський конструктор Array
  static get [Symbol.species]() { return Array; }
}
let a = new MyArray(1,2,3);
let mapped = a.map(x => x * x);

console.log(mapped instanceof MyArray); // false
console.log(mapped instanceof Array);   // true

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Symbol.species' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
speciesChrome Full support 51Edge Full support 13Firefox Full support 41IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 41Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також