TypeError

Об'єкт TypeError позначає помилку, що виникає при використанні значення невідповідного типу.

Синтаксис

new TypeError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

message
Необов'язковий. Зрозумілий людині опис помилки.
fileName
Необов'язковий. Ім'я файлу, код з якого спричинив виняток.
lineNumber
Необов'язковий. Номер рядка в коді, що спричинив виняток.

Опис

TypeError викидається, коли:

 • операнд або аргумент, що передається у функцію, несумісний з типом, який очікується цим оператором чи функцією, або
 • при спробі змінити значення, яке не можна змінювати, або
 • при спробі використати значення невідповідним чином.

Властивості

TypeError.prototype
Дозволяє додавати властивості до об'єктів TypeError.

Методи

Сам TypeError не має власних методів, але успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Екземпляри TypeError

Властивості

TypeError.prototype.constructor
Визначає функцію, яка створила прототип об'єкта.
TypeError.prototype.message
Повідомлення помилки. Хоча ECMA-262 зазначає, що TypeError повинен мати власну властивість message, у SpiderMonkey, він успадковує Error.prototype.message.
TypeError.prototype.name
Ім'я помилки. Успадковано від Error.
TypeError.prototype.fileName
Шлях до файлу, що спричинив помилку. Успаковано від Error.
TypeError.prototype.lineNumber
Номер рядка файлу, в якому виникла помилка. Успаковано від Error.
TypeError.prototype.columnNumber
Номер стовпця у рядку, де виникла помилка. Успаковано від Error.
TypeError.prototype.stack
Трасування стеку. Успаковано від Error.

Методи

Хоча прототип TypeError не містить власних методів, екземпляри TypeError успадковують деякі методи через ланцюжок прототипів.

Приклади

Перехоплення TypeError

try {
 null.f();
} catch (e) {
 console.log(e instanceof TypeError) // true
 console.log(e.message)       // "null has no properties"
 console.log(e.name)         // "TypeError"
 console.log(e.fileName)       // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber)      // 2
 console.log(e.columnNumber)     // 2
 console.log(e.stack)        // "@Scratchpad/2:2:3\n"
}

Створення TypeError

try {
 throw new TypeError('Привіт', "someFile.js", 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof TypeError) // true
 console.log(e.message)       // "Привіт"
 console.log(e.name)         // "TypeError"
 console.log(e.fileName)       // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber)      // 10
 console.log(e.columnNumber)     // 0
 console.log(e.stack)        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'TypeError' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
TypeErrorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
TypeError() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також