URIError

{{JSRef}}

Об'єкт URIError позначає помилку, що виникає при хибному використанні глобальної функції, що працює з URI.

Синтаксис

new URIError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

message
Необов'язковий. Зрозумілий людині опис помилки.
fileName {{non-standard_inline}}
Необов'язковий. Ім'я файлу, код з якого спричинив виняток.
lineNumber {{non-standard_inline}}
Необов'язковий. Номер рядка в коді, що спричинив виняток.

Опис

URIError викидається, коли глобальним функціям, що працюють з URI, передається неправильно сформований URI.

Властивості

{{jsxref("URIError.prototype")}}
Дозволяє додавати властивості до об'єктів URIError.

Методи

Сам URIError не має власних методів, але успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Екземпляри URIError

Властивості

{{page('/uk/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/URIError/prototype', 'Властивості')}}

Методи

{{page('/uk/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/URIError/prototype', 'Методи')}}

Приклади

Перехоплення URIError

try {
 decodeURIComponent('%');
} catch (e) {
 console.log(e instanceof URIError); // true
 console.log(e.message);       // "malformed URI sequence"
 console.log(e.name);        // "URIError"
 console.log(e.fileName);      // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber);     // 2
 console.log(e.columnNumber);    // 2
 console.log(e.stack);        // "@Scratchpad/2:2:3\n"
}

Створення URIError

try {
 throw new URIError('Привіт', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof URIError); // true
 console.log(e.message);       // "Привіт"
 console.log(e.name);        // "URIError"
 console.log(e.fileName);      // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber);     // 10
 console.log(e.columnNumber);    // 0
 console.log(e.stack);        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
{{SpecName('ES3', '#sec-15.11.6.6', 'URIError')}} {{Spec2('ES3')}} Початкове визначення.
{{SpecName('ES5.1', '#sec-15.11.6.6', 'URIError')}} {{Spec2('ES5.1')}}  
{{SpecName('ES6', '#sec-native-error-types-used-in-this-standard-urierror', 'URIError')}} {{Spec2('ES6')}}  
{{SpecName('ESDraft', '#sec-native-error-types-used-in-this-standard-urierror', 'URIError')}} {{Spec2('ESDraft')}}  

Сумісність з веб-переглядачами

{{Compat("javascript.builtins.URIError")}}

Див. також

 • {{jsxref("Error")}}
 • {{jsxref("URIError.prototype")}}
 • {{jsxref("Global_Objects/decodeURI", "decodeURI()")}}
 • {{jsxref("Global_Objects/decodeURIComponent", "decodeURIComponent()")}}
 • {{jsxref("Global_Objects/encodeURI", "encodeURI()")}}
 • {{jsxref("Global_Objects/encodeURIComponent", "encodeURIComponent()")}}