URIError

Об'єкт URIError позначає помилку, що виникає при хибному використанні глобальної функції, що працює з URI.

Синтаксис

new URIError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

message Optional
Необов'язковий. Зрозумілий людині опис помилки.
fileName Optional This API has not been standardized.
Необов'язковий. Ім'я файлу, код з якого спричинив виняток.
lineNumber Optional This API has not been standardized.
Необов'язковий. Номер рядка в коді, що спричинив виняток.

Опис

URIError викидається, коли глобальним функціям, що працюють з URI, передається неправильно сформований URI.

Властивості

URIError.prototype
Дозволяє додавати властивості до об'єктів URIError.

Методи

Сам URIError не має власних методів, але успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Екземпляри URIError

Властивості

URIError.prototype.constructor
Визначає функцію, яка створила прототип об'єкта.
URIError.prototype.message
Повідомлення помилки. Хоча ECMA-262 зазначає, що URIError повинен мати власну властивість message, у SpiderMonkey, він успадковує Error.prototype.message.
URIError.prototype.name
Ім'я помилки. Успадковано від Error.
URIError.prototype.fileName
Шлях до файлу, що спричинив помилку. Успаковано від Error.
URIError.prototype.lineNumber
Номер рядка файлу, в якому виникла помилка. Успаковано від Error.
URIError.prototype.columnNumber
Номер стовпця у рядку, де виникла помилка. Успаковано від Error.
URIError.prototype.stack
Трасування стеку. Успаковано від Error.

Методи

Хоча прототип URIError не містить власних методів, екземпляри URIError успадковують деякі методи через ланцюжок прототипів.

Приклади

Перехоплення URIError

try {
 decodeURIComponent('%');
} catch (e) {
 console.log(e instanceof URIError) // true
 console.log(e.message)       // "malformed URI sequence"
 console.log(e.name)        // "URIError"
 console.log(e.fileName)      // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber)     // 2
 console.log(e.columnNumber)    // 2
 console.log(e.stack)        // "@Scratchpad/2:2:3\n"
}

Створення URIError

try {
 throw new URIError('Привіт', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof URIError) // true
 console.log(e.message)       // "Привіт"
 console.log(e.name)        // "URIError"
 console.log(e.fileName)      // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber)     // 10
 console.log(e.columnNumber)    // 0
 console.log(e.stack)        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також