isFinite()

Глобальна функція isFinite() визначає, чи є передане значення скінченним числом. За необхідності, параметр спочатку приводиться до числа.

Синтаксис

isFinite(testValue)

Параметри

testValue
Значення, яке потрібно перевірити на скінченність.

Значення, що повертається

false, якщо аргумент є позитивною чи від'ємною нескінченністю, або NaN, або undefined; інакше, true.

Опис

isFinite є функцією верхнього рівня, не пов'язаною з жодним об'єктом.

Ви можете скористатись цією функцією, щоб визначити, чи є значення скінченним числом. Функція isFinite досліджує число, передане у аргументі. Якщо аргумент дорівнює NaN, позитивній нескінченності чи від'ємній нескінченності, цей метод вертає false; інакше, він вертає true.

Приклади

Використання isFinite

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, дорівнювало б false з більш 
           // надійним методом Number.isFinite(null)

isFinite('0');    // true, дорівнювало б false з більш 
           // надійним методом Number.isFinite("0")

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isFiniteChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також