Присвоєння (=)

Простий оператор присвоєння (=) використовується для присвоєння змінній значення. Оператор присвоєння обчислює значення, що присвоюється. Можна використовувати ланцюжок присвоєнь, щоб присвоїти одне значення декільком змінним.

Синтаксис

Оператор: x = y

Приклади

Просте присвоєння та ланцюжок присвоєнь

// Розглянемо наступні змінні
//  x = 5
//  y = 10
//  z = 25

x = y     // x дорівнює 10
x = y = z // x, y та z усі дорівнюють 25

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Assignment operators' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Assignment (x = y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також