Присвоєння (=)

Простий оператор присвоєння (=) використовується для присвоєння змінній значення. Оператор присвоєння обчислює значення, що присвоюється. Можна використовувати ланцюжок присвоєнь, щоб присвоїти одне значення декільком змінним.

Синтаксис

Оператор: x = y

Приклади

Просте присвоєння та ланцюжок присвоєнь

// Розглянемо наступні змінні
//  x = 5
//  y = 10
//  z = 25

x = y     // x дорівнює 10
x = y = z // x, y та z усі дорівнюють 25

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також