Більше чи дорівнює (>=)

Оператор більше чи дорівнює (>=) вертає true, якщо значення лівого операнда більше за значення правого операнда, або дорівнює йому, інакше вертає false.

Синтаксис

 x >= y

Опис

Операнди порівнюються за допомогою алгоритму абстрактного порівняння. Дивіться опис алгоритму у документації оператора більше ніж.

Приклади

Порівняння рядків

console.log("а" >= "б");   // false
console.log("а" >= "а");   // true
console.log("а" >= "3");   // true

Порівняння рядка з числом

console.log("5" >= 3);    // true
console.log("3" >= 3);    // true
console.log("3" >= 5);    // false

console.log("привіт" >= 5);  // false
console.log(5 >= "привіт");  // false

Порівняння числа з числом

console.log(5 >= 3);     // true
console.log(3 >= 3);     // true
console.log(3 >= 5);     // false

Порівняння числа з BigInt

console.log(5n >= 3);    // true
console.log(3 >= 3n);    // true
console.log(3 >= 5n);    // false

Порівняння Boolean, null, undefined, NaN

console.log(true >= false); // true
console.log(true >= true);  // true
console.log(false >= true); // false

console.log(true >= 0);   // true
console.log(true >= 1);   // true

console.log(null >= 0);   // true
console.log(1 >= null);   // true

console.log(undefined >= 3); // false
console.log(3 >= undefined); // false

console.log(3 >= NaN);    // false
console.log(NaN >= 3);    // false

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Relational operators' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Greater than or equal (a >= b)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також