Більше чи дорівнює (>=)

Оператор більше чи дорівнює (>=) вертає true, якщо значення лівого операнда більше за значення правого операнда, або дорівнює йому, інакше вертає false.

Синтаксис

 x >= y

Опис

Операнди порівнюються за допомогою алгоритму абстрактного порівняння. Дивіться опис алгоритму у документації оператора більше ніж.

Приклади

Порівняння рядків

console.log("а" >= "б");   // false
console.log("а" >= "а");   // true
console.log("а" >= "3");   // true

Порівняння рядка з числом

console.log("5" >= 3);    // true
console.log("3" >= 3);    // true
console.log("3" >= 5);    // false

console.log("привіт" >= 5);  // false
console.log(5 >= "привіт");  // false

Порівняння числа з числом

console.log(5 >= 3);     // true
console.log(3 >= 3);     // true
console.log(3 >= 5);     // false

Порівняння числа з BigInt

console.log(5n >= 3);    // true
console.log(3 >= 3n);    // true
console.log(3 >= 5n);    // false

Порівняння Boolean, null, undefined, NaN

console.log(true >= false); // true
console.log(true >= true);  // true
console.log(false >= true); // false

console.log(true >= 0);   // true
console.log(true >= 1);   // true

console.log(null >= 0);   // true
console.log(1 >= null);   // true

console.log(undefined >= 3); // false
console.log(3 >= undefined); // false

console.log(3 >= NaN);    // false
console.log(NaN >= 3);    // false

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також