Інструкції та оголошення

Застосунки JavaScript складаються з інструкцій з відповідним синтаксисом. Одна інструкція може займати декілька рядків. Декілька інструкцій можуть розташовуватись на одному рядку, якщо кожна інструкція відділена крапкою з комою. Це не ключове слово, а група ключових слів.

Інструкції та оголошення за категоріями

Список в алфавітному порядку дивіться на бічній панелі ліворуч.

Потік керування

Block
Блок використовують, щоб згрупувати нуль чи більше інструкцій. Блок позначається парою фігурних дужок.
break
Перериває поточний цикл, switch або помічену інструкцію та передає контроль програми у інструкцію, наступну за перерваною інструкцією.
continue
Перериває виконання інструкцій у поточній ітерації поточного або поміченого циклу та продовжує виконання циклу з наступної ітерації.
Empty
Порожній оператор використовується, щоб не надавати інструкцію там, де синтаксис JavaScript її очікує.
if...else
Виконує інструкцію, якщо вказана умова дорівнює true. Якщо умова дорівнює false, виконується інша інструкція.
switch
Обчислює вираз, шукаючі збіг значення виразу з блоком case, та виконує інструкції, асоційовані з цим блоком.
throw
Викидає визначений користувачем виняток.
try...catch
Позначає блок інструкцій, які необхідно спробувати виконати, та визначає відповідь у випадку, якщо викидається виняток.

Оголошення

var
Оголошує змінну, необов'язково ініціалізуючи її значенням.
let
Оголошує локальну змінну блочної області видимості, необов'язково ініціалізуючи її значенням.
const
Оголошує іменовану константу, доступну лише для читання.

Функції та класи

function
Оголошує функцію з вказаними параметрами.
function*
Функції-генератори спрощують написання ітераторів.
async function
Оголошує асинхронну функцію з вказаними параметрами.
return
Вказує значення, яке має повернути функція.
class
Оголошує клас.

Перебори

do...while
Створює цикл, що виконує вказану інструкцію, яка виконується, доки перевірочна умова не стане дорівнювати false. Умова обчислюється після виконання інструкції, в результаті вказана інструкція виконується принаймні один раз.
for
Створює цикл, що складається з трьох необов'язкових виразів, записаних у дужках та розділених крапками з комами, після яких вказується інструкція для виконання циклом.
for each...in
Перебирає вказаною змінною усі значення властивостей об'єкта. Для кожної окремої властивості виконується вказана інструкція.
for...in
Перебирає перелічувані властивості об'єкта у довільному порядку. Для кожної окремої властивості можуть виконуватись інструкції.
for...of
Перебирає ітерабельні об'єкти (в тому числі масиви, подібні до масивів об'єкти, ітератори та генератори), викликаючи користувацький хук до ітерацій з інструкціями, що виконуватимуться для значення кожної окремої властивості.
for await...of
Перебирає асинхронні ітерабельні об'єкти, подібні до масивів об'єкти, ітератори та генератори, викликаючи користувацький хук до ітерацій з інструкціями, що виконуватимуться для значення кожної окремої властивості.
while
Створює цикл, який виконує вказану інструкцію, доки перевірочна умова дорівнює true. Умова обчислюється перед виконанням інструкції.

Інші

debugger
Запускає будь-яку доступну налагоджувальну функціональність. Якщо налагоджувальна функціональність недоступна, цей оператор не матиме ефекту.
export
Використовується для експорту функцій, щоб зробити їх доступними для імпорту у зовнішні модулі та інші скрипти.
import (en-US)
Використовується для імпорту функцій, експортованих з зовнішнього модуля чи іншого скрипта.
import.meta (en-US)
Об'єкт, що відкриває залежні від контексту метадані про модуль JavaScript.
label
Надає інструкцію з ідентифікатором, на який можна посилатись при використанні інструкцій break або continue.
with
Розширює ланцюжок областей видимості для інструкції.

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'ECMAScript Language: Statements and Declarations' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також