Giới thiệu về HTML

Điều kiện tiên quyết

Về bản chất, HTML là một ngôn ngữ khá đơn giản được tạo nên từ các phần từ (elements), dùng để phân biệt nội dung bên trong tài liệu (nội dung là một đoạn?  một danh sách tiết mục? thành phần cùa một bảng ?), phân chia một tài liệu thành những phần hợp lý (có tựa hay không? ba cột nội dung? một trình đơn điều hướng?) và những nội dung nhúng bên trong tài liệu như hình ảnh và video. Mô-đun này sẽ giới thiệu hai nguyên tắc đầu tiên, khái niệm cơ bản, và cú pháp cần biết để hiểu HTML.

Trước khi bắt đầu mô đun này, bạn không cần bất kỳ kiến ​​thức HTML nào trước đó, nhưng bạn nên có ít nhất sự quen thuộc cơ bản với việc sử dụng máy tính và sử dụng web một cách thụ động (nghĩa là chỉ cần nhìn vào nó, tiêu thụ nội dung). Bạn nên có môi trường làm việc cơ bản được thiết lập chi tiết trong Cài đặt phần mềm cơ bản và hiểu cách tạo và quản lý tệp, như được mô tả chi tiết trong Xử lý các tệp - cả hai đều là một phần của Bắt đầu với web mô-đun hoàn thành của người mới bắt đầu.

Lưu ý : Nếu bạn đang làm việc trên máy tính / máy tính bảng / thiết bị khác nơi bạn không có khả năng tạo tệp của riêng mình, bạn có thể thử (phần lớn) các ví dụ mã trong một chương trình mã hóa trực tuyến như JSBin hoặc Thimble .

Hướng dẫn

Mô-đun này chứa các bài viết sau, sẽ đưa bạn qua tất cả các lý thuyết cơ bản về HTML và cung cấp cơ hội phong phú cho bạn để kiểm tra một số kỹ năng.

 
Bắt đầu với HTML  
Bao gồm các vấn đề cơ bản về HTML, để giúp bạn bắt đầu - chúng tôi xác định các yếu tố, thuộc tính, và tất cả các thuật ngữ quan trọng khác mà bạn có thể đã nghe và chỉ ra vị trí phù hợp của chúng trong ngôn ngữ. Chúng tôi cũng cho thấy một phần tử HTML được cấu trúc như thế nào, cách trang HTML điển hình được cấu trúc và giải thích các tính năng ngôn ngữ cơ bản quan trọng khác. Trên đường đi, chúng ta sẽ chơi với một số HTML, để giúp bạn có hứng thú!  
Có gì trong head? Metadata trong HTML  
Phần head của một tập tin HTML là phần không hiển thị trong trình duyệt web khi trang được tải. Nó chứa các thông tin như <title> của trang, các đường dẫn liên kết đến CSS (nếu bạn muốn định dạng nội dung HTML của mình với CSS), các đường dẫn liên kết đến favicons tùy chỉnh, và metadata (là dữ liệu về HTML, chẳng hạn như người đã viết nó và các từ khóa quan trọng mô tả tập tin HTML).  
Nguyên tắc cơ bản về HTML  
Một trong những công việc chính của HTML là đưa ra ý nghĩa cho văn bản (còn được gọi là ngữ nghĩa) để trình duyệt biết cách hiển thị chính xác. Bài viết này xem cách sử dụng HTML để phá vỡ một khối văn bản thành một cấu trúc của các tiêu đề và đoạn văn, thêm sự chú trọng / tầm quan trọng vào từ, tạo danh sách và hơn thế nữa.  
Tạo siêu liên kết  
Các siêu liên kết thực sự quan trọng - đó là những gì làm cho web trở thành web. Bài viết này cho thấy cú pháp cần thiết để tạo liên kết, và thảo luận các phương pháp hay nhất liên kết.  
Định dạng văn bản nâng cao  
Có nhiều yếu tố khác trong HTML để định dạng văn bản mà chúng tôi không tìm thấy trong bài viết HTML text fundamentals. Các elements ở đây ít được biết đến, nhưng vẫn hữu ích để biết về chúng. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu về cách đánh dấu các báo giá, danh sách mô tả, mã máy tính và các văn bản, chỉ số dưới và ký tự liên quan, thông tin liên hệ và hơn thế nữa.  
Cấu trúc tài liệu và trang web  
Ngoài việc xác định các phần riêng lẻ của trang (chẳng hạn như "đoạn văn" hoặc "hình ảnh"), HTML cũng được sử dụng để xác định các khu vực của trang web của bạn (chẳng hạn như "tiêu đề", "menu điều hướng", " "cột nội dung chính".) Bài viết này xem cách lập kế hoạch cấu trúc trang web cơ bản và viết mã HTML để biểu thị cấu trúc này.  
Gỡ lỗi HTML  
Viết HTML là tốt, nhưng nếu một cái gì đó đang xảy ra sai, và bạn không thể tìm ra nơi mà các lỗi trong mã là? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số công cụ có thể giúp bạn.

Đánh giá

Các đánh giá sau đây sẽ kiểm tra sự hiểu biết của bạn về các vấn đề cơ bản về HTML được đề cập trong các hướng dẫn ở trên.

Đánh dấu thư  
Tất cả chúng ta đều biết viết một lá thư sớm hay muộn; nó cũng là một ví dụ hữu ích để kiểm tra kỹ năng định dạng văn bản của chúng tôi! Vì vậy trong đánh giá này, bạn sẽ nhận được một lá thư để đánh dấu.  
Cấu trúc một trang nội dung  
Đánh giá này kiểm tra khả năng sử dụng HTML của bạn để cấu trúc một trang nội dung đơn giản, chứa tiêu đề, chân trang, trình đơn điều hướng, nội dung chính và thanh bên.

Xem thêm

Kiến thức cơ bản về Web 1  
Khóa học về nền tảng Mozilla tuyệt vời khám phá và kiểm tra rất nhiều kỹ năng được đề cập trong mô-đun Giới thiệu về HTML . Học viên làm quen với việc đọc, viết và tham gia trên web trong mô-đun sáu phần này. Khám phá nền tảng của web thông qua sản xuất và hợp tác.