Express web framework (Node.js/JavaScript)

Express là một web framework phổ biến, được viết bằng JavaScript và chạy trên môi trường Node.js. Mô-đun sẽ giải thích một số lợi ích của framework này, cách để thiết lập môi trường, phát triển cũng như triển khai ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu với module này, bạn cần có kiến thức về lập trình web phía máy chủ và web framework là gì, bạn có thể đọc: Những bước đầu về lập trình web phía máy chủ. Bạn cũng cần có kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình và đặc biệt là JavaScript, nhưng không quá quan trọng để hiểu những khái niệm cốt lõi.

Note: Những trang web có nhiều tài nguyên để học JavaScript về phát triển ở phía client (khách): JavaScriptJavaScript Guide, JavaScript BasicsJavaScript (learning). Những khái niệm cốt lõi và ngôn ngữ JavaScript là tương tự với phát triển ở phía server (chủ) trên Node.js và tài liệu này sẽ đề cập. Node.js cung cấp các APIs bổ sung để hỗ trợ các chức năng hữu ích trong môi trường không có trình duyệt, ví dụ: tạo các máy chủ HTTP và truy cập hệ thống tệp, nhưng không hỗ trợ các JavaScript APIs để làm việc với trình duyệt và DOM.

Hướng dẫn này sẽ cung cấp một số kiến thức khi làm việc với Node.js và Express, có vô số tài nguyên tuyệt vời khác trên Internet và trong sách — vài trong số đó đến từ How do I get started with Node.js (StackOverflow) và What are the best resources for learning Node.js? (Quora).

Hướng Dẫn

Giới thiệu Express/Node
Trong bài viết đầu tiên về Express, chúng ta trả lời câu hỏi "Node là gì?" và "Express là gì?" và cho bạn một cái nhìn tổng quan về thứ làm nên sự đặc biệt của Express web framework. Chúng ta sẽ điểm qua các tính năng chính và cho bạn thấy những thành phần dựng nên một ứng dụng Express (mặc dù hiện tại bạn chưa có môi trường phát triển để thử nó).
Cài đặt một môi trường phát triển Node (Express)
Bây giờ bạn đã biết Express là gì, chúng ta sẽ xem cách để cài đặt một môi trường Node/Express trên Windows, Linux (Ubuntu), và macOS. Bất kỳ hệ điều hành phổ biến nào bạn đang sử dụng, bài viết này sẽ cho bạn những thứ cần thiết để có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Express.
Hướng dẫn Express: Trang web Local Library
Bài đầu tiên trong chuỗi hướng dẫn thực hành giải thích những gì bạn sẽ học, và tổng quan về ví dụ trang web "local library" mà chúng ta sẽ làm việc và phát triển trong các bài tiếp theo.
Hướng dẫn Express Phần 2: Tạo cấu trúc cho dự án
Bài này hướng dẫn bạn cách tạo một "bộ khung" cho dự án web, là nơi để bạn tiếp tục phát triển định tuyến (routes) cho các trang, templates/views và cơ sở dữ liệu.
Hướng dẫn Express Phần 3: Sử dụng cơ sở dữ liệu (với Mongoose)
Bài này giới thiệu tóm tắt về cơ sở dữ liệu cho Node/Express. Sau đó là cách chúng ta sử dụng Mongoose để truy cập cơ sở dữ liệu cho trang web LocalLibrary. Bài viết giải thích cách lược đồ đối tượng và các mô hình được khai báo, các trường chính và xác thực cơ bản, cũng như cho biết một số cách chính để truy cập dữ liệu mô hình.
Hướng dẫn Express Phần 4: Routes và controllers
Trong phần này chúng ta sẽ thiếp lập định tuyến (code xử lý URL) với các hàm xử lý "?giả" cho các tài nguyên cần thiết trong trang web LocalLibrary. Khi hoàn thành, chúng ta sẽ có một cấu trúc mô-đun để đặt code xử lý định tuyến, sau đó có thể mở rộng bằng các hàm xử lý thật ở các bài sau. Từ đó chúng ta có được hiểu biết tốt về cách tạo mô-đun định tuyến sử dụng Express.
Hướng dẫn Express Phần 5: Hiển thị dữ liệu thư viện
Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thêm các trang hiển thị sách và dữ liệu của trang web LocalLibrary. Những trang này gồm một trang chủ để xem có bao nhiêu bản ghi trên mỗi loại mô hình, các trang xem danh sách, chi tiết cho tất cả các mô hình. Chúng ta sẽ thực hành theo cách lấy các bản ghi từ cơ sở dữ liệu và dùng các bản mẫu (templates).
Hướng dẫn Express Phần 6: Làm việc với forms
Trong bài này chúng ta sẽ xem cách làm việc với HTML Forms trong Express, sử dụng Pug và cách để viết form tạo, cập nhật, xoá tài liệu từ cơ sở dữ liệu.
Hướng dẫn Express Phần 7: Triển khai sử dụng
Bây giờ bạn đã tạo xong trang web LocalLibrary tuyệt vời, bạn sẽ muốn cài đặt nó lên một máy chủ public để các nhân viên thư viện và các thành viên có thể truy cập được từ Internet. Bài này cung cấp tổng quan về cách làm sao để bạn có thể tìm một máy chủ để triển khai trang web của bạn và những gì bạn cần để giúp trang web sẵn sàng sử dụng.

Xem thêm

Cài đặt LocalLibrary trên PWS/Cloud Foundry
Bài này cung cấp một minh họa thực tế cách để cài đặt LocalLibrary trên Pivotal Web Services PaaS cloud — một dịch vụ nguồn mở với đầy đủ tính năng thay thế cho Heroku, dịch vụ cloud PaaS đã sử dụng ở Phần 7 của hướng dẫn bên trên. PWS/Cloud Foundry chắc chắn đáng giá để dùng nếu bạn đang tìm một sự thay thế cho Heroku (hoặc một dịch vụ cloud PaaS khác), hoặc đơn giản là muốn thử một thứ gì đó khác.

Thêm các bài hướng dẫn

Các bài hướng dẫn kết thúc tại đó (đến hiện tại). Nếu bạn muốn mở rộng, các chủ đề thú vị khác để nói đến là:

  • Sử dụng phiên (sessions)
  • Xác thực người dùng
  • Định quyền người dùng và các quyền hạn
  • Kiểm thử một ứng dụng web Express
  • An ninh cho các ứng dụng web Express.

Và đương nhiên sẽ rất tuyệt nếu có một bài tập đánh giá!