Bản địa hóa MDN

MDN là tài liệu tra cứu và hướng dẫn về công nghệ Web cũng như cỗ máy đằng sau Firefox dành cho người dùng trên toàn thế giới. Các cộng đồng bản địa hóa là một phần quan trọng của Dự án Mozilla này; công việc dịch và bản địa hóa của họ giúp người dùng ở bất kỳ đâu ở trên thế giới cũng có thể tiếp cận và phát triển cho Web mở. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bản địa hóa, hay thậm chí là thêm một ngôn ngữ mới, thì đây là nơi bạn bắt đầu.

Các loại hoạt động bản địa hóa trên MDN

Bản địa hóa trên MDN gồm ba phần, mỗi phần sử dụng hệ thống khác nhau và yêu cầu mức độ quyền truy cập khác nhau:

Giao diện trang MDN
Những chuỗi xuất hiện trên mọi trang (hoặc hầu hết các trang) MDN, cung cấp nội dung khung, giao diện điều khiểu và điều hướng cho người dùng. Những chuỗi này được dịch bằng hệ thống Pontoon của Mozilla, tại dự án MDN. Nếu ngôn ngữ của bạn chưa có trên MDN, một người quản trị mới có quyền thêm nó. Xem bắt đầu một ngôn ngữ mới cho MDN.
Nội dung của MDN
Nội dung chính của các trang MDN, bao gồm các bài tra cứu, hướng dẫn hoặc tutorial. Các bài viết này có thể được dịch với công cụ sẵn có của MDN. Nếu ngôn ngữ của bạn không có trong danh sách các ngôn ngữ có thể dịch, xem bắt đầu một ngôn ngữ mới cho MDN.
Các chuỗi Macro
Các chuỗi văn bản này sẽ được xuất ra bởi các mẫu macro, là những chuỗi mẫu giúp tạo ra các đường link, văn bản theo mẫu hoặc một cấu trúc văn bản tạo sẵn. Vì các bản mẫu này có sức ảnh hưởng lớn và có thể có hiệu ứng không mong muốn, những thay đổi lên chúng phải được thực hiện qua quy trình pull request và review.

Các trang sau sẽ cung cấp thêm thông tin về việc bản địa hóa MDN:

 

Các dự án bản địa hóa[en]
Tất cả các dự án dịch và bản địa hóa MDN, được thực hiện bởi các cộng đồng tình nguyện viên. Trang này liệt kê các dự án bản địa hóa, các tình nguyện viên đang tham gia và các thông tin khác.
Bắt đầu một ngôn ngữ mới trên MDN[en]
Bản địa hóa nội dung MDN cho phép kiến thức tại MDN dễ dàng được tiếp cận hơn không chỉ cho những người biết đọc tiếng Anh mà cả những lập trình viên Web tiềm năng khác. Vì vậy, các dự án bản địa hóa là sứ mệnh quan trọng của MDN.
Top 100 bài viết[en]
Trang này sẽ liệt kê top 100 bài viết trên MDN dựa trên số lượt truy cập. Nếu bạn muốn phiên bản bản địa MDN của bạn có bài dịch cho những nội dung đang được quan tâm nhiều nhất, thì hãy dịch những trang này.
Dịch các trang MDN
Trang này hướng dẫn căn bản về việc dịch nội dung trên MDN, bao gồm cách thực hiện công việc dịch và các gợi ý về việc xử lý các loại nội dung khác nhau.

Cộng đồng bản địa hóa tại MDN

Việc bản địa hóa MDN được thực hiện bởi từng cá nhân tự phát, hoặc bởi nhóm nhỏ cùng làm với nhau, hoặc họ cũng có thể là một phần của một cộng đồng bản địa hóa lớn hơn. Các dự án bản địa hóa trên MDN được dẫn dắt bởi các Localization drivers (tạm dịch: trưởng nhóm bản địa hóa)

Công cụ bản địa hóa

Một số công cụ hữu ích mà bạn sẽ dùng trong lúc dịch bài:

Pontoon
Được dùng để dịch các chuỗi xuyên suốt các dự án Mozilla, bao gồm giao diện MDN (cũng như giao diện của Firefox).
Transvision
Một tiện ích được cung cấp bởi nhóm bản địa hóa Mozilla Pháp, cho phép tìm các chuỗi tiếng Anh và tất cả các bản dịch của chúng xuất hiện trên tất cả các chuỗi văn bản của Mozilla. Tiện ích này sẽ hữu dụng để tìm một bản dịch hay dùng nhất cho một từ hay một cụm từ.

Xem thêm