Dịch trang MDN

Bài viết này là một hướng dẫn cơ bản để biên dịch nội dung trên MDN, điều này bao gồm cả cách dịch và những thủ thuật để xử lý những loại nội dung khác nhau.

Bắt đầu một trang dịch mới

Khi bạn gặp một trang mà bạn muốn dịch nó sang ngôn ngữ của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Click vào biểu tượng Ngôn ngữ () để mở danh mục Languages, rồi click Thêm một bản dịch (Add a Translation). Trang chọn ngôn ngữ sẽ xuất hiện.
 2. Click vào ngôn ngữ bạn muốn dịch sang. Giao diện Dịch bài viết sẽ xuất hiện với ngôn ngữ gốc được hiển thị ở phía bên trái của màn hình hiển thị.
 3. Phía dưới phần Mô tả bản dịch (Translate Description), bạn có thể dịch tiêu đề và slug (không bắt buộc) sang ngôn ngữ của bạn. Slug là phần cuối cùng của đường dẫn của trang (ví dụ, "Dich_trang" là Slug của đường dẫn của bài viết này). Một vài ngôn ngữ không dịch phần slug, hãy giữ nó giống với ngôn ngữ tiếng Anh (Với tiếng Việt, nên để tiếng Việt không dấu và thay dấu cách "<space>" bằng ký tự "_"). So sánh với những bài viết khác trên cùng ngôn ngữ của bạn để xác định được cách dịch thống nhất. Bạn có thể bấm vào dấu trừ bên cạnh Mô tả bản dịch để ẩn thông tin này đi khi bạn đã sửa xong, để có nhiều không gian hơn cho phần Nội dung bản dịch (Translate Content).
 4. Dưới Nội dung bản dịch là nơi bạn sẽ dịch phần nội dung của trang.
 5. Điền ít nhất một thẻ (tag) cho trang.
 6. Bấm Xuất bản khi bạn đã hoàn tất.
Lưu ý: Những phần tử của trong giao diện Dịch bài viết ban đầu được hiển thị bằng Tiếng Anh. Trong những truy cập tiếp theo để dịch một bài viết, giao diện được hiển thị bằng ngôn ngữ phù hợp nếu bản dịch MDN đã có cho ngôn ngữ đó. Giao diện MDN có thể được thay đổi cho từng ngôn ngữ với Pontoon. Xem Thay đổi cho từng ngôn ngữ với Pontoon để biết thêm chi tiết về cách sử dụng công cụ này.

Sửa một trang đã dịch

 • Trên trang đã dịch, bấm nút Edit (đôi khi được ghi bằng ngôn ngữ đã chọn). Giao diện Dịch bài viết sẽ mở ra.

Nếu phiên bản Tiếng Anh được thay đổi kể từ khi bản dịch được thay đổi lần cuối, giao diện Dịch bài viết sẽ hiển thị những thay đổi ở bản dịch gốc bản Tiếng Anh. Điều này giúp bạn nắm được những điểm cần được cập nhật trong bản dịch.

Gắn thẻ cho bản dịch

Mỗi trang cần ít nhất một thẻ (tag). Kể cả khi đó là một bản dịch. Nhìn chung, nên sử dụng các thẻ giống với bản gốc.

Một số thẻ được sử dụng cho bộ lọc tìm kiếm, hoặc như các quy ước giữa những người đóng góp. Khi đó, không nên dịch chúng. Để biết được các thẻ này, đọc các tiêu chuẩn gắn thẻ (tagging standards). Bạn có thể tạo các thẻ đã dịch để nhóm nội dung nếu thẻ đó không nằm trong các thẻ tiêu chuẩn.

Gợi ý cho người dịch mới

Nếu bạn là người dịch mới tham gia MDN, dưới đây là một số gợi ý:

 • Những bài viết trong Glossary rất dễ dịch cho những người mới, vì chúng ngắn và đơn giản.
 • Những bài được gắn thẻ "l10n:priority" nên được ưu tiên dịch. Và, nhìn chung, các bài hướng dẫn và khái niệm có độ ưu tiên cao hơn những trang tra cứu, vì người đọc chủ yếu cần các bản dịch khi học những khái niệm mới.
 • Nếu bạn thấy các chữ nằm giữa hai dấu ngoặc nhọn, ví dụ như {{some-text("more text")}}, hãy để nó nguyên gốc - không dịch, không thay đổi. Đó là macro, thứ có thể tạo ra một cấu trúc trên trang, hoặc thực hiện điều có ích nào đó. Bạn có thể sẽ thấy chữ chưa được dịch được tạo ra bởi macro; đừng lo lắng về điều đó cho đến khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trên MDN. (Thay đổi những chữ này yêu cầu các quyền đặc biệt vì các macro có thể làm được rất nhiều thứ.) Nếu bạn tò mò, xem Những macros thường gặp để biết những điều các macro có thể làm.
 • Kiểm tra trang Trang các dự án dịch để tìm hiểu thêm về việc dịch cho vùng của bạn.

Thống nhất tiêu đề

Các tiêu đề được lặp lại rất nhiều lần và yêu cầu sự thống nhất cao giữa các trang dịch (để người dùng không bị bối rối). Bên dưới là các tiêu đề tiếng Việt đã thống nhất cùng với bản gốc tiếng Anh:

Tiêu đề gốc tiếng Anh Tiêu đề tiếng Việt
Syntax Cú pháp
Description Mô tả
Examples Ví dụ
Polyfill Polyfill
Specifications Đặc tả
Browser compatibilities Trình duyệt hỗ trợ
See also Xem thêm
Parameters Tham số
Return value Giá trị trả về

Vui lòng sửa bài này để thêm các tiêu đề thống nhất trong bảng trên.

Các mẫu dịch hay dùng

Bên dưới là các chuỗi văn bản xuất hiện thường xuyên trong nhiều trang dịch. Các chuỗi này thường gặp trong các trang tra cứu đặc tả và cú pháp mà có nhiều nội dung tương đồng với nhau. Các mẫu dịch này để tham khảo và giúp tăng tốc việc dịch, người dịch không bắt buộc phải viết lại giống hoàn toàn:

Bản gốc tiếng Anh Chuỗi văn bản tiếng Việt

[ECMA feature] was added to the ECMA-262 standard in the 5th edition; as such it may not be present in all implementations of the standard. You can work around this by inserting the following code at the beginning of your scripts, allowing use of [ECMA feature] in implementations which do not natively support it. This algorithm is exactly the one specified in ECMA-262, 5th edition, assuming [Object 1], [Object 2], and [Object 3] have their original values.

[Trong phần Polyfill]
[ECMA feature] chỉ được thêm vào đặc tả ECMA-262 với phiên bản lần thứ 5; cho nên nó có thể không tồn tại trong một số hiện thực (implementation) của đặc tả. Bạn có thể work around bằng cách thêm vào đoạn code bên dưới vào đầu script của bạn, cho phép sử dụng hàm [ECMA feature] tại những nơi mà nó không được hỗ trợ sẵn. Giải thuật trong polyfill này tương đương với [ECMA feature] được mô tả trong đặc tả ECMA-262, 5th edition với điều kiện [Object 1], [Object 2], và [Object 3] không bị thay đổi.
iterable object đối tượng khả duyệt
Prerequisites Điều kiện tiên quyết
associative array mảng liên kết
string literal string literal
(có nguồn dịch là hằng chuỗi, chuỗi trực kiện, tuy nhiên sẽ gây khó hiểu, nên thống nhất không dịch)
object literal object literal (không dịch)
array literal array literal (không dịch)

Vui lòng sửa bài này để thêm các đoạn dịch mẫu trong bảng trên.

Xem thêm