Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Tài liệu về JavaScript cung cấp cho bạn cách sử dụng JavaScript và đưa ra cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ này. Nếu muốn bắt đầu ngay với Javascript hay lập trình nói chung, hãy tham khảo các bài viết tại learning area.  Nếu cần thông tin đầy đủ về tính năng của ngôn ngữ này, hãy tham khảo JavaScript reference.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, daonhut, nahkd123, MaiDoan, teoli
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,