pierreneter (Perre Neter)

Thành viên từ
pierreneter

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Number.isNaN()


Sửa lỗi chính tả nhỏ

getter


Date.UTC()


Number.isNaN()


Number.isInteger()