405 Method Not Allowed

Отговорът с код за състояние 405 „Методът не е разрешен" (405 Method Not Allowed) в протокола HTTP означава, че методът на заявката е познат на сървъра, но е изключен за тази заявка и не може да се използва.

Бележка: Има два задължителни метода - GET (en-US) и HEAD (en-US), които никога не трябва да се изключват и следователно никога не отговарят с този код за грешка.

Състояние

405 Method Not Allowed

Спецификации

Specification Title
RFC 7231, section 6.5.5: 405 Method Not Allowed Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Вижте също