Date.prototype.toString()

El mètode toString() retorna un string que representa l'objecte Date especificat.

Sintaxi

objecteDate.toString()

Paràmetres

Cap.

Descripció

L'objecte Date sobreescriu el mètode toString() de l'objecte Object; no hereta Object.prototype.toString() (en-US). Per a objectes Date, el mètode toString() retorna un string que representa l'objecte.

El mètode toString() sempre retorna una representació en forma de string de la data en anglés americà.

JavaScript cridarà el mètode toString() de manera automàtica quan una data requereix ser representada com a text o bé quan una data formi part d'una concatenació de strings.

El mètode toString() és genèric. Si this no fa referència a una instància de Date, retornarà "Invalid Date".

Exemples

Utilitzar toString()

L'exemple seg√ľent assigna el valor de toString() d'un objecte Date a myVar:

var x = new Date();
myVar = x.toString(); // assigna un valor a myVar simimlar a:
// Mon Sep 28 1998 14:36:22 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toLocaleTimeString' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toString' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Mètode genèric ? 41 (41) ? ? ?
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Mètode genèric ? ? 41.0 (41) ? ? ?

Vegeu també