String.prototype.endsWith()

El mètode endsWith() method determina si un string acaba amb els caràcters d'un altre string, retornant true o false depenent d'això.

Sintaxi

str.endsWith(stringAcercar[, posició])

Paràmetres

stringAcercar
Els caràcters a cercar al final d'aquest string.
posició
Opcional. Cerca dins aquest string considerant posició com la última posició del string; per defecte rep el valor del tamany total del string.
 
 

Descripció

Aquest mètode us permet determinar si un string acaba en un altre string.

Exemples

Utilitzar endsWith()

var str = 'To be, or not to be, that is the question.';

console.log(str.endsWith('question.')); // true
console.log(str.endsWith('to be'));   // false
console.log(str.endsWith('to be', 19)); // true

Polyfill

Aquest mètode va ser afegit a l'especificació ECMAScript i pot no estar disponible encara a totes les implementacions de JavaScript. No obstant, la funció següent emula el comportament de String.prototype.endsWith():

if (!String.prototype.endsWith) {
 String.prototype.endsWith = function(searchString, position) {
   var subjectString = this.toString();
   if (typeof position !== 'number' || !isFinite(position) || Math.floor(position) !== position || position > subjectString.length) {
    position = subjectString.length;
   }
   position -= searchString.length;
   var lastIndex = subjectString.indexOf(searchString, position);
   return lastIndex !== -1 && lastIndex === position;
 };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.endsWith' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 41 17 (17) No support No support No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 36 17.0 (17) No support No support No support

Vegeu també