Αφαίρεση

Η αφαίρεση στον προγραμματισμό υπολογιστών είναι ένας τρόπος για να μειώνεται η πολυπλοκότητα και για να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται περίπλοκα υπολογιστικά συστήματα με μεγαλύτερη ευκολία, κρύβοντας την τεχνική πολυπλοκότητα των συστημάτων πίσω από απλούστερα API.