مشارکت در شبکه توسعه دهندگان موزیلا

راهنماهای مشارکت دهنده

خوش آمدید! با ملاحظه این صفحه، شما اولین گام را برای مشارکت دادن به MDN برداشته اید. راهنماهای حاضر همه‌ی جنبه‌های مشارکت در MDN را پوشش می‌دهند. این جنبه‌های همکاری شامل راهنماهای سبک و سیاق، راهنماهای استفاده از ویرایشگر و ابزارهای ما، و موارد بیشتر می‌شود. لطفا قبل از ویرایش و ایجاد هر صفحه‌ای از مطالعه و توافق با شرایط موزیلا اطمینان حاصل کنید.

آغاز به کار
یک راهنمای چابک برای آشنایی و ایجاد نخستین مشارکت‌های شما در ام‌دی‌ان.
راهنمای سیاق و محتوا
The MDN content and style guide provides details about writing style, page layout, and content styles, so that the content you write fits in with the rest of MDN's content.
راهنمای ویرایشگر
یک راهنمای کامل در مورد ویرایشگر ام‌دی‌ان.
بازنگری مقالات
A guide to performing technical and editorial reviews of articles' content, to help us ensure that all content on MDN is as useful and readable as can be!
واژگان و قراردادها
Our terminology and conventions guide provides information you can use to ensure that you use the correct terminology to describe things.
کار با انجمن MDN
A guide to working with our community, finding help, and connecting with the people with the answers to the questions that arise while you contribute to MDN.
پرسش‌های متداول
Tips and answers to the most common questions about contributing to MDN.
مشارکت در Kuma
A guide to contributing to the Kuma project. Kuma is the platform that powers the MDN Web site.

چگونه ...

Our how-to guides provide step-by-step instructions to help you accomplish specific tasks when contributing to MDN.

چگونه یک CSS property را مستند نماییم
A guide to writing documentation of CSS properties. All CSS property documents should match the style and layout described in this article.
چگونه یک عنصر  HTML را مستند نماییم
This guide to documenting HTML elements will ensure that the documents you write match others on MDN.
چگونه صفحات را درست برچسب بزنیم
This guide to tagging pages provides information about our standards for tagging, including lists of tags that have standard meanings on MDN. Following this guide will ensure that your content is properly categorized, more easily searchable, and that our search filtering mechanism works properly with your articles.
چگونه ویژگی‌ها را درست تفسیر نماییم
This guide will help you to properly interpret standard Web specifications; being able to read these can be an art form, and knowing how to do it will help you produce better documentation.

محلی سازی

تور راهنمایی محلی‌سازی
This guided tour will teach you how to localize content on MDN.
راهنمای محلی‌سازی
This guide provides details about the localization process for MDN content.
پروژه‌های محلی‌سازی
Find the localization project for your language—or, if there isn't one, learn how to start a new one!