Error

Az Error objektumok futásidejű hiba során keletkeznek. Továbbá ezek az alapjai a saját készítésű hibaobjektumoknak is. Később olvashatsz a beépített hiba típusokról is.

Leírás

A futásidejű hibák során Error objektumok keletkezhetnek, illetve érkezhetnek.

Hiba típusok

A generikus Error konstruktor mellett, A JavaScript-ben más hiba konstruktorok is léteznek. A kliens-oldali kivételek listájához, lásd, a Kivételek kezelése fejezetet.

EvalError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami az eval() (en-US) globális függvénnyel kapcsolatos.
RangeError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami akkor történik, ha valamelyik szám típusú változó az érvényes értékkészleten kívűlre esik.
ReferenceError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami akkor történik, ha érvénytelen hivatkozásra történik hivatkozás.
SyntaxError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami egy szintaktikai hibát jelez.
TypeError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami akkor keletkezik, ha a változó, vagy paraméter típusa nem megfelelő, vagy érvénytelen.
URIError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami akkor keletkezik, ha az encodeURI(), vagy a decodeURI() függvények érvénytelen bemeneti paramétereket kapnak.
AggregateError
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami egyszerre több hibát foglal magába. Ilyen objektum akkor jön létre, amikor egy függvényben egyidejűleg több hiba is történik. Például.: Promise.any() (en-US).
InternalError This API has not been standardized.
Egy olyan hibaobjektum példányát hozza létre, ami akkor jön létre, amikor a JavaScript motorjában belső hiba keletkezik. Pl.: "too much recursion" ("Túl sok rekurzió").

Konstruktor

Error()
Egy új Error objektumot hoz létre.

Statikus függvények

Error.captureStackTrace()
Egy nem-standard V8 függvény, ami létrehoz egy stack (en-US) tagváltozót az Error példányon.

Példány tagváltozói

Error.prototype.message (en-US)
Rövid hibaüzenet.
Error.prototype.name (en-US)
A hiba neve.
Error.prototype.description
Egy nem-standard Microsoft tagváltozó a hiba leírásához. Hasonlít a message (en-US)-hez.
Error.prototype.number
Egy nem-standard Microsoft tagváltozó a hiba számához.
Error.prototype.fileName (en-US)
Egy nem-standard Mozilla tagváltozó, ami a hibát okozó fájl útvonalát tartalmazza.
Error.prototype.lineNumber (en-US)
Egy nem-standard Mozilla tagváltozó, ami a hibát okozó fájl azon sorát jelöli, ahonnan a hiba származik.
Error.prototype.columnNumber (en-US)
Egy nem-standard Mozilla tagváltozó, ami a hibát tartalmazó sor azon oszlopát (karakterét) jelöli, ahonnan a hiba származik.
Error.prototype.stack (en-US)
Egy nem-standard Mozilla tagváltozó ami a stacktrace-t tartalmazza (A hiba nyomonkövetése a veremen).

Példány függvények

Error.prototype.toString() (en-US)
Egy string-gel tér vissza, ami leírja az objektumot. Ez a függvény felüldefiniálja a Object.prototype.toString() (en-US) fügvényt.

Példák

Generikus hiba keletkezése

Az Error objektumot általában akkor érdemes létrehozni, ha azt utána használjuk, vagy eldobjuk a throw (en-US) kulcsszó segítségével. Az ilyen hibákat a try...catch szerkezettel lehet könnyedén kezelni:

try {
 throw new Error('Whoops!')
} catch (e) {
 console.error(e.name + ': ' + e.message)
}

Különleges hibák kezelése

A hiba objektum constructor (en-US) tagváltozójával, illetve modern JavaScript motor használata esetén, a instanceof (en-US) kulcsszóval lehetséges a hiba objektum konkrét típusát is lekérdezni. Ezzel leszűkíthető a hibakezelés konkrét hibatípusokra:

try {
 foo.bar()
} catch (e) {
 if (e instanceof EvalError) {
  console.error(e.name + ': ' + e.message)
 } else if (e instanceof RangeError) {
  console.error(e.name + ': ' + e.message)
 }
 // ... etc
}

Saját hiba típusok

Elképzelhető, hogy saját hibatípust szereténk készíteni, ami az Error objektumból származik. Ezáltal tudjuk használni a throw new MyError() kifejezést a hiba jelzéséhez, és az instanceof MyError -t a különleges hiba kezeléséhez. Ezzel biztosítható a szebb és konzisztensebb hibakezelés. 

A kérdéskörről olvashatsz bővebben a "What's a good way to extend Error in JavaScript?" című téma alatt a StackOverflow fórumán.

ES6 Saját Error Osztály

7-es, vagy régebbi Babel verziók képesek a CustomError osztályfüggvények kezelésére, de csak akkor, ha azokat at Object.defineProperty()-vel megfelelően deklarálták. Máskülönben, a Babel régebbi verziói és más fordítók nem tudják kezelni az alábbi kódrészletet hozzáadott konfiguráció nélkül.

Egyes böngészőkben előfordul a CustomError konstruktor a stacktrace-ben, ha ES2015-ös osztályokat használunk.

class CustomError extends Error {
 constructor(foo = 'bar', ...params) {
  // Pass remaining arguments (including vendor specific ones) to parent constructor
  super(...params)

  // Maintains proper stack trace for where our error was thrown (only available on V8)
  if (Error.captureStackTrace) {
   Error.captureStackTrace(this, CustomError)
  }

  this.name = 'CustomError'
  // Custom debugging information
  this.foo = foo
  this.date = new Date()
 }
}

try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage')
} catch(e) {
 console.error(e.name)  //CustomError
 console.error(e.foo)   //baz
 console.error(e.message) //bazMessage
 console.error(e.stack)  //stacktrace
}

ES5 Saját Error Objektumok

Minden böngészőben előfordul a CustomError konstruktor a stacktrace-ben, ha prototípus alapján deklaráljuk azt.

function CustomError(foo, message, fileName, lineNumber) {
 var instance = new Error(message, fileName, lineNumber);
 instance.name = 'CustomError';
 instance.foo = foo;
 Object.setPrototypeOf(instance, Object.getPrototypeOf(this));
 if (Error.captureStackTrace) {
  Error.captureStackTrace(instance, CustomError);
 }
 return instance;
}

CustomError.prototype = Object.create(Error.prototype, {
 constructor: {
  value: Error,
  enumerable: false,
  writable: true,
  configurable: true
 }
});

if (Object.setPrototypeOf){
 Object.setPrototypeOf(CustomError, Error);
} else {
 CustomError.__proto__ = Error;
}

try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.error(e.name); //CustomError
 console.error(e.foo); //baz
 console.error(e.message); //bazMessage
}

Specifikációk

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.

Böngészőkompatibilitás

BCD tables only load in the browser

Lásd még