Console.log()

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Wyświetla tekst w konsoli.

Uwaga: This feature is available in Web Workers.

Syntax

console.log(obj1 [, obj2, ..., objN]);
console.log(msg [, subst1, ..., substN]);

Parameters

obj1 ... objN
Lista obiektów JavaScript do wyświelenia. Podane obiekty są kolejno dołączane i przekazywane na wyjście.
msg
String JavaScript zawierający zero lub więcej stringów podmieniających.
subst1 ... substN
Obiekt JavaScript w którym zastępowane są stringi podmieniające z msg.  Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem.

Zobacz również Outputting text to the console w dokumentacji console.

Specifications

Specyfikacja Status Komentarz
Console API
The definition of 'console.log()' in that specification.
Living Standard Początkowa definicja

Browser compatibility

 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
logChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 8Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
Substitution stringsChrome Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes In version 28, if a negative value is passed to %d, it will be rounded down to the closest negative integer, so -0.1 becomes -1.
Edge Full support YesFirefox Full support 9IE Full support 10
Notes
Full support 10
Notes
Notes %c is not supported, %d will render as 0 when it is not a number
Opera ? Safari ? WebView Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes In version 28, if a negative value is passed to %d, it will be rounded down to the closest negative integer, so -0.1 becomes -1.
Chrome Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes In version 28, if a negative value is passed to %d, it will be rounded down to the closest negative integer, so -0.1 becomes -1.
Firefox Android Full support 9Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

 

Zobacz również