window.navigator.appVersion

Podsumowanie

Zwraca wersję przeglądarki jako łańcuch znaków.

Składnia

ver = window.navigator.appVersion

Parametry

  • ver jest numerem wersji przeglądarki, zwracanym jako łańcuch znaków.

Przykład

if ( navigator.appVersion.charAt(0) == "5" ) {
    // prawdopodobnie jest to piąta wersja przeglądarki
 }

Uwagi

Własność window.navigator.userAgent również zawiera numer wersji przeglądarki (przykładowo: "Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010725 Netscape 6/6.1"), lecz powinniśmy mieć świadomość jak łatwo jest zmienić ciąg user-agent i "naśladować" inne przeglądarki, platformy lub pośredników użytkownika oraz jak bezmyślni są sami producenci przeglądarek w ustawianiu tej wartości. Własności window.navigator.appVersion i window.navigator.userAgent są dość często stosowane w kodzie "szpiegującym przeglądarki": skryptach, które próbują dowiedzieć się jakiej używasz przeglądarki i wyświetlić stosowną do niej stronę.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.