Glossary

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

Learn a new term:

Vendor Prefix
Tarayıcı satıcıları bazen deneysel veya standart dışı CSS özelliklerine ve JavaScript API'lerine önek ekler, bu nedenle geliştiriciler, denemelerine —teoride— güvenmelerini önlerken ve daha sonrasında web geliştiricilerin standardizasyon sürecinde kodunu bozarken yeni fikirler deneyebilirler. Geliştiriciler, tarayıcı davranışı standart hale getirilinceye kadar unprefixed özelliğini eklemeyi beklemelidir.

Web technologies contain long lists of jargon and abbreviations that are used in documentation and coding. This glossary provides definitions of words and abbreviations you need to know to successfully understand and build for the web.

Glossary of Terms

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Other

Contribute to the glossary

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following link or to pick one of the suggested terms below.

Add a new entry to the glossary

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.

See also