DOM

Açılımı 'Document Object Model' olan DOM, herhangi bir HTML yada XML dökümanı ile etkileşebilen ve temsil edebilen bir API'dir. DOM browser'nda yüklenen bir döküman modelidir. Bu model, dökümanı bir düğüm ağacı şeklinde şemalandırır. Her düğüm bu dokümanın belli bir kısmını (Ör. element, metin dizeleri, yorumlar vb. ) temsil eder.

DOM bir internet tarayıcısı üzerinde çalışan programların dökümandaki herhangi bir veriye ulaşmalarına ve etkileşimlerine izin verir. Bu nedenle de Web üzerinde en çok kullanılan API'lerden bir tanesidir. Kullanılan yazılım ile yeni düğümler yaratılabilir, düğümlerin yerleri , yada verileri değiştirilebilir.

ilk tarayıcılarda DOM yoktu. Tarayıcıların JavaScript'i desteklemeye başlamaları ile hayata geldi. DOM'un erken dönemleri bazen 'DOM 0' olarak anılır. Bugün, WHATWG grubu bu standartı (İngilizce: DOM Living Standard) idame ettirmektedir. 'Canlı Standart' (The Living Standard) olarak nitelendirilir. Bunun nedeni ise, bu standartın devamlı yenileniyor ve her geçen gün gelişiyor olması nedeniyledir.

Daha Fazla Bilgi

Genel Bilgi

Teknik Bilgi