BigInt.prototype.toString()

Метод toString() вертає рядкове представлення вказаного об'єкта BigInt. Кінцевий символ "n" не є частиною рядка.

Синтаксис

bigIntObj.toString([radix])

Параметри

radixOptional
Необов'язковий. Ціле число в діапазоні від 2 до 36, яке вказує основу системи числення для відображення чисел.

Повертає

Рядкове представлення вказаного об'єкта BigInt.

Винятки

RangeError
Якщо методу toString() надано основу, меншу за 2 чи більшу за 36, викидається RangeError.

Опис

Об'єкт BigInt заміщує метод toString() об'єкта Object; він не успадковує Object.prototype.toString(). Для об'єктів BigInt метод toString() вертає рядкове представлення об'єкта у вказаній системі числення.

Метод toString() розбирає перший аргумент та намагається повернути рядкове представлення числа з вказаною основою radix. Для основ, більших за 10, літери алфавіту вказують числа, більші за 9. Наприклад, для шістнадцяткових чисел (основа 16) використовуються літери від a до f.

Якщо аргумент radix не вказаний, основа вважається рівною 10.

Якщо значення bigIntObj від'ємне, знак зберігається. Це відбувається, навіть якщо основа дорівнює 2; повернений рядок - це додатне двійкове представлення числа bigIntObj зі знаком - попереду, а не bigIntObj у форматі доповняльного коду.

Приклади

Використання toString

17n.toString();   // '17'
66n.toString(2);   // '1000010'
254n.toString(16);  // 'fe'
-10n.toString(2);   // -1010'
-0xffn.toString(2); // '-11111111'

Від'ємний нуль у BigInt

У BigInt не існує від'ємного нуля, оскільки не існує від'ємних нулів у цілих числах. -0.0 є концепцією IEEE для чисел з плаваючою крапкою, яка присутня у JavaScript лише у типі Number.

(-0n).toString();   // '0' 
BigInt(-0).toString(); // '0'

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.prototype.toString()' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 67Edge Full support 79Firefox Full support 68IE No support NoOpera Full support 54Safari Full support 14WebView Android Full support 67Chrome Android Full support 67Firefox Android Full support 68Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 14Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також