Date.prototype.setUTCFullYear()

Метод setUTCFullYear() встановлює повне значення року для вказаної дати згідно зі всесвітнім часом.

Синтаксис

dateObj.setUTCFullYear(yearValue[, monthValue[, dayValue]])

Параметри

yearValue
Ціле число, що вказує числове значення року, наприклад, 1995.
monthValue
Необов'язковий. Ціле число між 0 та 11, що відображає місяці з січня по грудень.
dayValue
Необов'язковий. Ціле число між 1 та 31, що відображає день місяця. Якщо ви вказуєте параметр dayValue, ви повинні також вказати monthValue.

Повертає

Кількість мілісекунд між 1 січня 1970 року 00:00:00 за UTC та оновленою датою.

Опис

Якщо ви не вказуєте параметри monthValue та dayValue, використовуються значення, що повертають методи getUTCMonth() та getUTCDate().

Якщо вказаний вами параметр знаходиться за межами очікуваного діапазону, setUTCFullYear() пробує оновити інші параметри та інформацію про дату у об'єкті Date відповідно. Наприклад, якщо ви вкажете 15 в якості monthValue, рік буде збільшений на 1 (yearValue + 1), а 3 буде значенням місяця.

Приклади

Використання setUTCFullYear()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCFullYear(1997);

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCFullYear' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
setUTCFullYearChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також