Date.prototype.toJSON()

Метод toJSON() подає об'єкт Date у вигляді рядка.

Синтаксис

dateObj.toJSON()

Вертає

Рядок, що містить текстовий запис зазначеної дати.

Опис

Кожний об'єкт Date позначає певну мить у часі. Виклик toJSON() вертає рядок (за допомогою toISOString()), що являє собою текстовий запис дати, яку позначає об'єкт Date. Зазвичай цей метод вживається для перетворення об'єктів на текст упродовж серіалізації у JSON.

Приклади

Використання toJSON()

var jsonDate = (new Date()).toJSON();
var backToDate = new Date(jsonDate);

console.log(jsonDate); //2015-10-26T07:46:36.611Z

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toJSONChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також