Error

Конструктор Error створює об'єкт помилки. Екземпляри об'єктів Error викидаються, коли виникає помилка виконання. Об'єкт Error також можна використовувати як базовий об'єкт для винятків, створених користувачем. Дивіться нижче стандартні вбудовані типи помилок.

Синтаксис

new Error([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

message Optional
Зрозумілий людині опис помилки.
fileName Optional
Значення властивості fileName створеного об'єкта Error. За замовчуванням містить ім'я файлу, код з якого запустив конструктор Error().
lineNumber Optional
Значення властивості lineNumber створеного об'єкта Error.  За замовчуванням містить номер рядка, де відбувся виклик конструктора Error().

Опис

Помилки виконання спричиняють створення й викидання нових об'єктів Error.

Ця стаття описує використання самого об'єкта Error, а також його використання у якості функції-конструктора. Список властивостей та методів, що успадковуються екземплярами Error, дивіться на сторінці Error.prototype.

Використання у якості функції

Коли Error використовується як функція -- без new, він повертає об'єкт Error. Таким чином, простий виклик Error матиме той самий результат, що й конструювання об'єкта Error через ключове слово new.

// це:
const x = Error('Я був створений викликом функції!');
​​​​// має ту саму функціональність, що й це:
const y = new Error('Я був зконструйований ключовим словом "new"!');

Типи помилок

Окрім загального конструктора Error, у JavaScript існують сім інших базових конструкторів помилок. Щодо обробки винятків на боці клієнта, дивіться розділ Оператори обробки винятків.

EvalError
Створює екземпляр помилки, що виникає під час використання глобальної функції eval().
InternalError
Створює екземпляр помилки, що виникає, коли викидається внутрішня помилка рушія JavaScript. Наприклад, "too much recursion".
RangeError
Створює екземпляр помилки, що виникає, коли значення чисельної змінної або параметра знаходиться поза межами дозволеного діапазону.
ReferenceError
Створює екземпляр помилки, що виникає при зверненні за недійсним посиланням.
SyntaxError
Створює екземпляр синтаксичної помилки, яка виникає під час аналізу коду у eval().
TypeError
Створює екземпляр помилки, що виникає при використанні змінної або параметра невідповідного типу.
URIError
Створює екземпляр помилки, що виникає, коли до encodeURI() або decodeURI() передаються неправильні параметри.

Властивості

Error.prototype
Дозволяє додавати властивості до екземплярів Error.

Методи

Глобальний об'єкт Error не має власних методів, однак, він успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Екземпляри Error

Всі екземпляри Error та екземпляри базових конструкторів помилок успадковуються від Error.prototype. Як в усіх функціях-конструкторах, ви можете використовувати прототип конструктора, щоб додавати властивості чи методи до усіх екземплярів, створених цим конструктором. 

Властивості

Стандартні властивості

Error.prototype.constructor
Функція, яка створила прототип екземпляра.
Error.prototype.message
Повідомлення помилки.
Error.prototype.name
Ім'я помилки.

Спеціальні розширення

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Microsoft

Error.prototype.description
Опис помилки. Властивість схожа на message.
Error.prototype.number
Номер помилки.

Mozilla

Error.prototype.fileName
Шлях до файлу, що спричинив помилку.
Error.prototype.lineNumber
Номер рядка у файлі, що спричинив помилку.
Error.prototype.columnNumber
Номер стовпця у файлі, де виникла помилка.
Error.prototype.stack
Трасування стеку.

Методи

Error.prototype.toSource()
Повертає рядок з кодом, що спричинить створення заданого об'єкта Error; ви можете використати це значення, щоб створити новий об'єкт. Заміщує метод Object.prototype.toSource().
Error.prototype.toString()
Повертає рядок, що представляє заданий об'єкт. Заміщує метод Object.prototype.toString().

Приклади

Викидання загальної помилки

Зазвичай ви створюєте об'єкт Error для того, щоб викинути його з допомогою ключового слова throw. Ви можете обробити помилку, використовуючи конструкцію try...catch:

try {
 throw new Error('Ой-ой!');
} catch (e) {
 console.error(e.name + ': ' + e.message);
}

Обробка специфічної помилки

Ви можете обробляти лише окремі типи помилок, перевіряючи тип помилки з допомогою властивості constructor або, якщо ви пишете для сучасних рушіїв JavaScript, ключовим словом instanceof:

try {
 foo.bar();
} catch (e) {
 if (e instanceof EvalError) {
  console.error(e.name + ': ' + e.message);
 } else if (e instanceof RangeError) {
  console.error(e.name + ': ' + e.message);
 }
 // ... і т.д.
}

Користувацькі типи помилок

Ви, можливо, захочете визначити свої власні типи помилок, успадкувавши їх від Error, щоб мати можливість викидати новий об'єкт помилки через throw new MyError() та використовувати instanceof MyError для перевірки типу помилки у обробнику винятків. В результаті отримуємо більш чистий та послідовний код обробки помилок. Дивіться всебічну дискусію "What's a good way to extend Error in JavaScript?" на StackOverflow.

Користувацький клас помилки у ES6

Babel до 7-ї версії може працювати з методами користувацьких класів помилки, але тільки якщо вони оголошені через  Object.defineProperty(). Інакше старі версії Babel та інші транспілятори не зможуть коректно обробити наступний код без додаткових налаштувань.

Деякі веб-переглядачі включають конструктор CustomError у трасування стеку при використанні класів ES2015.

class CustomError extends Error {
 constructor(foo = 'bar', ...params) {
  // Передати залишкові параметри (в тому числі параметри розробника) до батьківського конструктора
  super(...params);

   // Підтримує правильне трасування стеку в точці, де була викинута помилка (працює лише на V8)
  if (Error.captureStackTrace) {
    Error.captureStackTrace(this, CustomError);
  }

  this.name = 'CustomError';
  // Користувацька інформація для налагодження
  this.foo = foo;
   this.date = new Date();
 }
}

try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.error(e.name); //CustomError
 console.error(e.foo); //baz
 console.error(e.message); //bazMessage
 console.error(e.stack); //stacktrace
}

Користувацький об'єкт помилки у ES5

Всі веб-переглядачі включають конструктор CustomError у трасування стеку при використанні прототипного оголошення.

function CustomError(foo, message, fileName, lineNumber) {
 var instance = new Error(message, fileName, lineNumber);
 instance.name = 'CustomError';
 instance.foo = foo;
 Object.setPrototypeOf(instance, Object.getPrototypeOf(this));
 if (Error.captureStackTrace) {
  Error.captureStackTrace(instance, CustomError);
 }
 return instance;
}

CustomError.prototype = Object.create(Error.prototype, {
 constructor: {
  value: Error,
  enumerable: false,
  writable: true,
  configurable: true
 }
});

if (Object.setPrototypeOf){
 Object.setPrototypeOf(CustomError, Error);
} else {
 CustomError.__proto__ = Error;
}


try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.error(e.name); //CustomError
 console.error(e.foo); //baz
 console.error(e.message); //bazMessage
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізоване у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Draft

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ErrorChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
columnNumber
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
fileName
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
lineNumber
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
messageChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
nameChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
prototypeChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
stack
Non-standard
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 10Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

Див. також