Array.prototype.join()

El mètode join() ajunta tots els elements d'un array en un string.

Sintaxi

str = arr.join([separador = ','])

Paràmetres

separador
Opcional. Expecifica un string que s'utilitzarà per a serparar cada element de l'array. El separador es converteix a string automàticament en cas necesari. Si s'omet, els elements de l'array seran separats per una coma. Si separador és un string buit, s'ajuntaran tots els elements de l'array sense cap caràcter entre ells.

Descripció

Ajunta les conversions a string de tots els elements de l'array en un sol string. Si un element és undefined o bé null aquest es converteix en una cadena buida.

Exemples

Quatre formes diferents d'ajuntar un array

L'exemple següent crea un array, a, amb tres elements, l'ajunta quatre cops: utilitzant el separador per defect, utilitzant coma i espai, utiltizant el signe més i utilitzant un string buit.

var a = ['Wind', 'Rain', 'Fire'];
var myVar1 = a.join();      // assigna 'Wind,Rain,Fire' a myVar1
var myVar2 = a.join(', ');  // assigna 'Wind, Rain, Fire' a myVar2
var myVar3 = a.join(' + '); // assigna 'Wind + Rain + Fire' a myVar3
var myVar4 = a.join('');    // assigna 'WindRainFire' a myVar4

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també