מתודות שימושיות של מחרוזות

לאחר שלמדנו את הבסיס של מחרוזות, נתקדם הלאה ונלמד אילו פעולות אנחנו יכולים לבצע על מחרוזות תוך שימוש במתודות מובנות, כגון מציאת אורך המחרוזת, חיבור ופיצול של מחרוזות, הפרדת תו בודד במחרוזת ועוד.

ידע מוקדם: הבנה בסיסית של מחשב, הבנה בסיסית של  HTML, CSS ו - JavaScript.
מטרה:

הבנה כי מחרוזות הן בעצם סוג של אובייקט, ולמידה כיצד להשתמש במתודות בסיסיות הזמינות עבור אובייקט מסוג שכזה וכיצד לבצע מניפלוציות במחרוזות.

מחרוזות הן בעצם סוג של אובייקט

רוב הדברים ב-JavaScript הן בעצם אובייקט. כאשר אנחנו יוצרים מחרוזת כזו לדוגמא:

let string = 'This is my string';

המשתנה שלנו בעצם הופך למעין מופע של אובייקט מחרוזת (a string object instance), וכתוצאה מכך לא מעט מתודות ומאפיינים הופכים לזמינים עבור המשתנה. 

ניתן לראות את רשימת המתודות ומאפיינים אלו בדף בנושא  String - ראו את הכמות הלא מבוטלת הזו של מתודות ומאפיינים. 

לפני שאתם נלחצים - אנחנו לא באמת צריכים לזכור את כל המתודות והמאפיינים הללו, לפחות לא בתחילת דרכנו. אך יש כאלו שנרצה לזכור ולתרגל שכן אנחנו נשתמש בהן לעיתים תכופות. 

נתחיל בתרגול על ידי הכנסת הדוגמאות הבאות לקונסולה:

מציאת האורך של מחרוזת

זהו מאפיין המאפשר לנו למצוא את האורך של המחרוזת - אנחנו פשוט משתמשים במאפיין length (en-US). נסו להכניס את הקוד הבא בקונסולה:

let browserType = 'mozilla';
browserType.length;

זה אמור להחזיר לכם את המספר 7, מכיוון שהמחרוזת ״mozilla״ מורכבת מ-7 תווים. זה מאוד שימושי מסיבות רבות: לדוגמא, לפעמים נרצה למצוא את האורך של כל שם ברשימה של שמות ואז להציג אותם לפי האורך שלהם, או לתת למשתמש הודעה ששם המשתמש שהוא הכניס הוא ארוך מדי אם הוא עבר אורך מסויים.

אחזור של תו ספציפי במחרוזת

בהקשר זה, אנחנו יכולים לקבל תו ספציפי במחרוזת, על ידי שימוש ב - סוגריים מרובעות בסוף המחרוזת שלנו - כלומר, אנחנו צריכים לכלול ([]) בסוף שם המשתנה שלנו.

בתוך הסוגריים המרובעות אנחנו צריכים להכניס את מס׳ התו שאנחנו רוצים לקבל בחזרה, כך שאם נרצה את התו הראשון במחרוזת, נזין את הקוד הבא:

browserType[0];

שימו לב שמחשבים מתחילים לספור מ-0 ולא מ-1. על מנת לקבל את התו האחרון של כל מחרוזת, אנחנו יכולים להשתמש בקוד הבא המבצע שימוש גם במאפיין length שלמדנו למעלה.

browserType[browserType.length-1];

האורך של "mozilla" הוא 7 תווים, אך מכיוון שהמונה (או יותר נכון - אינדקס) מתחיל לספור מ-0, אז המיקום של התו 6 בעצם הוא המיקום של התו האחרון במחרוזת, ולכן אנחנו צריכים את הקוד length-1. אנחנו יכולים להשתמש בזה לדוגמא על מנת למצוא את האות הראשון בסדרה של מחרוזות ולסדר המחרוזות לפי סדר האלפבית.

מציאת חלק ממחרוזת וחילוצו

 1. לפעמים נרצה לבדוק האם מחרוזת מסויימת בת מספר תווים נמצאת בתוך מחרוזת גדולה יותר. (באופן כללי אנחנו בודקים האם מחרוזת המשנה קיימת בתוך המחרוזת). ניתן לבצע זאת באמצעות מתודת indexOf() (en-US) אשר מקבלת parameter אחד — את מחרוזת המשנה שאנחנו נרצה לחפש בתוך המחרוזת הגדולה יותר. נסו להזין את הקוד הבא:
  browserType.indexOf('zilla');
  קיבלנו בחזרה את הערך 2 שמציין שמחרוזת-המשנה "zilla" מתחילה במיקום 2 בתוך המחרוזת "mozilla". קוד שכזה יכול לעזור לנו לסנן מחרוזות. לדוגמא, אם יש לנו רשימה של כתובות אינטרנט, ונרצה לסנן רק את אלו המכילים את המחרוזת "zilla".
 1. שימו לב שניתן לבצע סינון זאת גם על דרך השלילה אשר תהיה כמובן יעילה יותר. נסו את הקוד הבא:
  browserType.indexOf('vanilla');
  קוד זה יחזיר  לנו את התוצאה 1- אשר משמעותה היא כי מחרוזת המשנה שהזנו למתודה לא קיימת במחרוזת הראשית. כאן לדוגמא, המחרוזת 'vanilla' לא נמצאה במחרוזת הראשית.

  אנו יכולים לעשות בזה שימוש למצוא את כל המופעים של מחרוזות שכן מכילים את מחרוזת המשנה 'mozilla' או שאינם מכילים, אם אנחנו משתמשים באופרטור שלילה כפי שמצויין למטה.
  if(browserType.indexOf('mozilla') !== -1) {
   // do stuff with the string
  }
 2. כשאנחנו יודעים היכן מחרוזת המשנה שלנו מתחילה בתוך מחרוזת ראשית, ואנחנו יודעים באיזה תו אנחנו רוצים שמחרוזת המשנה תסתיים, אנחנו יכולים להשתמש ב - slice() (en-US) נסו להזין את הקוד הבא:
  browserType.slice(0,3);
  קוד זה יחזיר לנו כתוצאה "moz" - הארגומנט הראשון שהזנו - 0 - הוא המיקום של התו הראשון במחרוזת המשנה שנרצה לחלץ, והארגומנט השני שהזנו - 3 - יהיה התו שאחרי התו האחרון במחרוזת שנרצה לחלץ. זאת אומרת, החיתוך של המחרוזת מתרחש החל מהתו הראשון ועד, אך לא כולל, התו הרביעי. להזכירכם - מחשבים מתחילים לספור מ-0 ולא מ-1.
   
 3. בנוסף, אם נרצה לחלץ את כל התווים אחרי תו מסויים, אנחנו יכולים להשמיט את הארגומנט השני. כלומר אנחנו ניתן למתודה רק את מיקום התו שאיתו נתחיל את החילוץ. ראו את הקוד הבא:
  browserType.slice(2);
  קוד זה מחזיר את הערך "zilla" - מכיוון שהאות שבמיקום 2 היא האות z ומכיוון שהשמטנו את הארגומנט השני, המתודה חילצה את כל התווים עד סוף המחרוזת browserType.

להזכירכם: הפרמטר השני של ()slice הוא אופציונלי: אם נשמיט אותו, החיתוך יסתיים בסוף המחרוזת המקורית. יש גם אופציות נוספות. ראו בדף בנושא slice() (en-US) ללמוד על הנושא יותר.

להזכירכם: מתודות ומאפיינים אלו לא שומרות את התוצאה של המניפולציה או החישוב שהן ביצעו. על מנת לשמור את התוצאה, אנחנו צריכים לשמור אותה במשתנה חדש. כמו כן, שימו לב שמתודות ומאפיינים אלו לא שינו את מחרוזת המקור שעליה ביצענו את החישובים/מניפולציות השונות.

שינוי אות גדולה לאות קטנה, וההיפך

המתודות של מחרוזת toLowerCase() (en-US) ו- toUpperCase() (en-US) מאפשרות להמיר מחרוזת בשלמותה לאותיות גדולות או לאותיות קטנות, בהתאמה. זה יכול להיות מאוד שימוש כשנרצה לנרמל את כל הערכים שהמשתמש מכניס לפני שנעביר לשרת. להזכירכם - JavaScript היא case sensitive.

נסו להכניס את הקוד הבא וראו מה התוצאה:

let radData = 'My NaMe Is MuD';
radData.toLowerCase();
radData.toUpperCase();

נסו לבדוק מה הערך של המשתנה radData והאם מתודות אלו שמרו בו את התוצאה של הפעלתן.

עדכון חלקים של מחרוזת

אנחנו יכולים להחליף מחרוזת אחת במחרוזת אחרת באמצעות המתודה replace() (en-US). מתודה זו עובדת בצורה פשוטה וברורה, למרות שניתן לבצע איתה דברים מורכבים יותר, אך לא ניכנס אליהם במדריך זה.

מתודה זו מקבלת 2 ארגומנטים/פרמטרים - הראשון הוא המחרוזת שאנחנו רוצים להחליף והשני הוא המחרוזת שתיכנס במקום. נסו את הדוגמא הבאה:

browserType.replace('moz','van');

שימו לב שגם הפעם הערך שמוחזר לנו הוא המחרוזת החדשה שבוצעה בה ההחלפה, אך הערך הזה לא נשמר במחרוזת שעליה עשינו את ההחלפה. על מנת לקבל את המחרוזת החדשה במשתנה שלנו browserType אנחנו נצטרך לקבוע שהערך שלו יהיה התוצאה של ההפעלה של מתודה זו. כלומר - browserType = browserType.replace('moz','van');

דוגמאות ללמידה עצמאית

בחלק זה אנחנו נדריך אתכם לבצע כמה מניפוליות וחישובים על מחרוזות. בכל תרגיל המפורט למטה, יש לנו כמה מערכים של מחרוזות, ולולאה שמחשבת את הערך של כל איבר במערך ומציגה אותו ברשימה. אתם לא צריכים להבין כרגע מערכים או לולאות - אלו יוסברו בהמשך המדריך. אתם צריכים לכתוב בכל תרגיל קוד שיציג את התוצאה של המחרוזות הללו, בהתאם לתרגיל.

כל דוגמא מגיע עם כפתור "Reset" על מנת לאתחל את הקוד במידה והוא השתבש וכן כפתור "Show solution" על מנת להציג את פתרון אפשרי במקרה ונתקעתם.

סינון של הודעות

בתרגיל זה אנחנו מתחיל בתרגיל פשוט - יש לנו מערך של הודעה ברכה, אבל אנחנו רוצים למיין ולסנן רק את אלו שמכילות הודעה ברכה בהקשר של כריסמס. אנחנו רוצים שתכתוב משפט תנאי בתוך הקוד ( ... )if אשר יבדוק כל מחרוזת וידפיס אותה לרשימה רק אם היא מכילה ברכה של כריסמס.

 1. חשבו תחילה איך אנחנו יכולים לבדוק האם ההודעה בכל פעם היא הודעה הקשורה לכריסמס. איזה מחרוזת מוצגת בכל ההודעות האלו ואיזו מתודה יכולה לבדוק האם המחרוזת נמצאת בתוך ההודעה הזו (אשר גם היא מחרוזת).
 2. אנחנו נלמד לכתוב משפט תנאי בתצורת operand1 operator operand2. האם הערך הנמצא מצד שמאל שווה לערך הנמצא מצד ימין? האם תוצאת הפעלת המתודה מצד שמאל, תהא שווה לערך בצד ימין לצד ימין? רמז - במקרה הנוכחי יהיה עדיף לבדוק האם תוצאת הפעלת המתודה בצד שמאל שונה מהערך בצד ימין.

שינוי אותיות גדולות וקטנות

בתרגיל זה יש לנו שמות של ערים בבריטניה, אך יש ערבוב של אותיות גדולות וקטנות בשמות הערים. אנחנו רוצים שתשנו את המחרוזות כך שכולן יהיו עם אותיות קטנות, למעט האות הראשונה שתהיה אות גדולה. דרך מומלצת לעשות זאת:

 1. החליפו את כל המחרוזת שנמצאת משתנה input למחרוזת עם אותיות קטנות ואחסנו את התוצאה במשתנה חדש.
 2. נסו לקבל את האות הראשונה של המחרוזת המאוחסנת במשתנה החדש שיצרתם ואחסנו את האות הראשונה במשתנה חדש נוסף.
 3. השתמשו במשתנה זה כמשתנה המכיל את מחרוזת המשנה והחליפו את האות הראשונה לאות גדולה. אחסנו את התוצאה של ההחלפה במשתנה חדש.
 4. שנו את הערך של המשתנה result כך שייה שווה לתוצאה הסופית ולא input.

רמז: הפרמטרים של מתודות של מחרוזות לא חייבים להיות מחרוזות מפורשות אלא הם יכולים להיות גם משתנים וגם משתנים שמופעלים עליהן מתודות נוספות.

חילוץ וחיבור מחרוזות

בתרגיל זה, יש לנו מערך שכולל מס׳ מחרוזות המכילות מידע על תחנות רכבת באנגליה. המחרוזות הן פריטי מידע המכילים 3 אותיות עם קוד התחנה, לאחר מכן מידע ממוחשב כלשהו ולאחריו הסימן ; ולאחר מכן שם התחנה. לדוגמא:

MAN675847583748sjt567654;Manchester Piccadilly

אנו רוצים שתחלצו את קוד התחנה ואת שם התחנה, ותאחסנו אותה במחרוזת חדשה במבנה הבא:

MAN: Manchester Piccadilly

אנו ממליצים לכם לבצע זאת בצורה הבאה:

 1. חלצו את שלושת האותיות שהן קוד התחנה ואחסנו אותן במשתנה חדש.
 2. מצאו את האינדקס (מיקום) של התו ;.
 3. חלצו את שם התחנה באמצעות האינדקס של תו ; כנקודת התחלה ואחסנו את התוצאה במשתנה חדש.
 4. אחדו בין שני המשתנים ביחד עם מחרוזת רגילה למחרוזת אחת שלמה.
 5. שנו את הערך של משתנה  result שיהיה שווה לערך של המחרוזת החדשה ולא של input.

לסיכום

היכולת שלנו לטפל בטקסט בדרכים שונות במהלך כתיבת הקוד שלנו היא חשובה מאוד וחשוב לשלוט בה - במיוחד ב - JavaScript שכן אתרי האינטרנט ויישומי האינטרנט נועדו לתקשורת בין אנשים. מאמר זה נועד להעניק לכם את הבסיס שאתם צריכים לדעת על מניפולציות של מחרוזת לעת עתה ויסייע לכם כשניכנס לדברים קצת יותר מורכבים. המאמר הבא יעסוק בסוג האחרון מבין סוגי המידע שנעבור עליהם כרגע - מערכים.

במודול זה