document.createAttribute

Podsumowanie

createAttribute tworzy nowy atrybut w bieżącym elemencie.

Składnia

atrybut = element.createAttribute(nazwa)

Parametry

  • atrybut jest węzłem atrybutu
  • nazwa jest ciągiem znaków zawierającym nazwę atrybutu

Przykład

d = document.getElementById("div1");
p = d.createAttribute("proportion");
p.value = "100";

Uwagi

Zwracany jest węzeł typu Attribute. Kiedy masz już ten węzeł, tak jak w powyzszym przykładzie, możesz ustawić jego wartość za pomocą własności value. DOM nie wymusza typu atrybutów, jakie mogą zostać dodane w ten sposób do konkretnych elementów.

Specyfikacja

createAttribute