while

while ifadesi tanımlanan koşul gerçekleştiği sürece belirtilen kodu çalıştırmaya devam eden  bir döngü oluşturur. Önce şart kontrol edilir, eğer şart sağlanıyorsa kod çalıştırılır.

Sözdizimi (Syntax)

while (condition)
  statement
condition
Döngüdeki her bir tekrarlamadan önce kontrol edilen koşul. Eğer koşul sağlanıyorsa (true) statement çalıştırılır. Ancak koşul sağlanmıyorsa (false) statement çalıştırılmaz ve while döngüsünden sonra yazılan kod bloğu ile program çalışmaya devam eder.
statement
Koşul sağlandığında çalıştırılacak olan kod. Döngü içerisinde birden fazla kod satırı çalıştırmak için block ({ ... }) ifade şeklini kullanabilirsiniz. 

Not: break ifadesini kullanarak döngüyü dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Örnekler

while kullanımı

Aşağıdaki örnekte bulunan (n < 3) ifadesi while döngüsünün koşulu yani condition kısmıdır. Süslü parantezler içerisinde bulunan kısım ise çalıştırılacak olan kod bloğu yani statement kısmıdır. Dolayısıyla aşağıdaki while döngüsü, n değişkeninin değeri üçten küçük olduğu sürece çalışmaya devam eder.

var n = 0;
var x = 0;

while (n < 3) {
  n++;
  x += n;
}

Her tekrarlamada, döngü n değişkeninin değerini bir arttırır. Ardından n değişkeninin değerini x değişkeninin değerine ekler. Dolayısıyla, x ve n değişkenleri aşağıdaki değerlere sahip olurlar:

  • İlk tekrardan sonra: n = 1 ve x = 1
  • İkinci tekrardan sonra: n = 2 ve x = 3
  • Üçüncü tekrardan sonra: n = 3 ve x = 6

Üçüncü tekrardan sonra, n < 3 koşulu artık sağlanmadığı için döngü sonlanır.

Özellikler

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.

Tarayıcı uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
whileChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Ayrıca bakınız