get Array[@@species]

Властивість-аксесор Array[@@species] повертає конструктор Array.

Синтаксис

Array[Symbol.species]

Значення, що повертається

Конструктор Array.

Опис

Властивість-аксесор species повертає конструктор за замовчуванням для об'єктів Array. Конструктори підкласів можуть його заміщувати, змінюючи присвоєння конструктора.

Приклади

Властивість species повертає функцію-конструктор за замовчуванням, для об'єктів Array це конструктор Array:

Array[Symbol.species]; // функція Array()

У похідному об'єкті колекцій (наприклад, у вашому користувацькому масиві MyArray), species для MyArray поверне конструктор MyArray. Однак, ви, можливо, захочете переписати цю поведінку, щоб повертати батьківські об'єкти Array у методах свого похідного класу:

class MyArray extends Array {
  // Переписати Symbol.species у MyArray на батьківський конструктор Array
  static get [Symbol.species]() { return Array; }
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'get Array [ @@species ]' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'get Array [ @@species ]' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@speciesChrome Full support 51Edge Full support 79Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також