Array.prototype.reverse()

Метод reverse() перевертає масив на місці, змінюючи послідовність елементів на протилежну. Тобто перший елемент стає останнім, а останній — першим.

Синтаксис

a.reverse()

Вертає

Перевернутий масив.

Опис

Метод reverse() змінює масив, для якого його викликано, спротилежнюючи послідовність елементів, й вертає посилання на той масив.

Метод reverse є навмисно загальним; його можна викликати або застосувати до об'єктів, які схожі на масиви. Об'єкти, які не мають властивості length, що відображає останню з серії послідовних, числових властивостей, що починаються з нуля, можуть поводитися непередбачувано.

Приклади

Перевертання елементів у масиві

У наведеному прикладі започатковується масив a з трьома елементами, а тоді їх порядок спротилежнюється. Виклик методу reverse() повертає посилання на перевернутий масив а.

var a = ['спершу', 'було', 'слово'];
var reversed = a.reverse();

console.log(reversed === a); // виводить true
console.log(a);        // виводить ['слово', 'було', 'спершу']
console.log(reversed);    // виводить ['слово', 'було', 'спершу']

Перевертання елементів у подібному до масиву об'єкті

Наступний приклад створює подібний до масиву об'єкт a, що містить три елементи та властивість довжини, а тоді перевертає цей об'єкт. Виклик методу reverse() повертає посилання на перевернутий об'єкт a.

const a = {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3};

console.log(a); // {0: 1, 1: 2, 2: 3, length: 3}

Array.prototype.reverse.call(a); //такий самий синтаксис для apply()

console.log(a); // {0: 3, 1: 2, 2: 1, length: 3}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкова виознака. Запроваджено у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Draft

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
reverseChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Див. також