Присвоєння з додаванням (+=)

Оператор присвоєння з додаванням (+=) додає значення правого операнда до змінної та присвоює результат цій змінній. Типи двох операндів визначають поведінку оператора присвоєння з додаванням. Можливе або додавання, або об'єднання.

Синтаксис

Оператор: x += y
Значення:  x  = x + y

Приклади

Використання додавання з присвоєнням

// Розглянемо такі змінні
//  foo = 'foo'
//  bar = 5
//  baz = true

// Число + Число -> додавання
bar += 2 // 7

// Булеве значення + Число -> додавання
baz += 1 // 2

// Булеве значення + Булеве значення -> додавання
baz += false // 1

// Число + Рядок -> об'єднання
bar += 'foo' // "5foo"

// Рядок + Булеве значення -> об'єднання
foo += false // "foofalse"

// Рядок + Рядок -> об'єднання
foo += 'bar' // "foobar"

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Assignment operators' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Addition assignment (x += y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також