Присвоєння з додаванням (+=)

Оператор присвоєння з додаванням (+=) додає значення правого операнда до змінної та присвоює результат цій змінній. Типи двох операндів визначають поведінку оператора присвоєння з додаванням. Можливе або додавання, або об'єднання.

Синтаксис

Оператор: x += y
Значення:  x  = x + y

Приклади

Використання додавання з присвоєнням

// Розглянемо такі змінні
//  foo = 'foo'
//  bar = 5
//  baz = true

// Число + Число -> додавання
bar += 2 // 7

// Булеве значення + Число -> додавання
baz += 1 // 2

// Булеве значення + Булеве значення -> додавання
baz += false // 1

// Число + Рядок -> об'єднання
bar += 'foo' // "5foo"

// Рядок + Булеве значення -> об'єднання
foo += false // "foofalse"

// Рядок + Рядок -> об'єднання
foo += 'bar' // "foobar"

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також