Строга нерівність (!==)

Оператор строгої нерівності (!==) перевіряє, чи є два операнди нерівними, повертаючи результат типу Boolean. На відміну від оператора нерівності, оператор строгої нерівності завжди вважає операнди різних типів різними.

Синтаксис

x !== y

Опис

Оператор строгої нерівності перевіряє, чи є його операнди нерівними. Він є протилежністю оператора строгої рівності, тому наступні два рядки завжди даватимуть однаковий результат:

x !== y

!(x === y)

Подробиці алгоритму порівняння дивіться на сторінці оператора строгої рівності.

Як і оператор строгої рівності, оператор строгої нерівності завжди вважатиме операнди різних типів різними:

3 !== "3"; // true

Приклади

Порівняння операндів одного типу

console.log("привіт" !== "привіт");  // false
console.log("привіт" !== "агов");  // true

console.log(3 !== 3);        // false
console.log(3 !== 4);        // true

console.log(true !== true);     // false
console.log(true !== false);    // true

console.log(null !== null);     // false

Порівняння операндів різних типів

console.log("3" !== 3);      // true

console.log(true !== 1);     // true

console.log(null !== undefined); // true

Порівняння об'єктів

const object1 = {
 name: "привіт"
}

const object2 = {
 name: "привіт"
}

console.log(object1 !== object2); // true
console.log(object1 !== object1); // false

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також