Строга нерівність (!==)

Оператор строгої нерівності (!==) перевіряє, чи є два операнди нерівними, повертаючи результат типу Boolean. На відміну від оператора нерівності, оператор строгої нерівності завжди вважає операнди різних типів різними.

Синтаксис

x !== y

Опис

Оператор строгої нерівності перевіряє, чи є його операнди нерівними. Він є протилежністю оператора строгої рівності, тому наступні два рядки завжди даватимуть однаковий результат:

x !== y

!(x === y)

Подробиці алгоритму порівняння дивіться на сторінці оператора строгої рівності.

Як і оператор строгої рівності, оператор строгої нерівності завжди вважатиме операнди різних типів різними:

3 !== "3"; // true

Приклади

Порівняння операндів одного типу

console.log("привіт" !== "привіт");  // false
console.log("привіт" !== "агов");  // true

console.log(3 !== 3);        // false
console.log(3 !== 4);        // true

console.log(true !== true);     // false
console.log(true !== false);    // true

console.log(null !== null);     // false

Порівняння операндів різних типів

console.log("3" !== 3);      // true

console.log(true !== 1);     // true

console.log(null !== undefined); // true

Порівняння об'єктів

const object1 = {
 name: "привіт"
}

const object2 = {
 name: "привіт"
}

console.log(object1 !== object2); // true
console.log(object1 !== object1); // false

Специфікації

Специфікації
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Equality operators' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Strict inequality (a !== b)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також