yield*

Вираз yield* використовується для делегування до іншого генератора чи ітерабельного об'єкта.

Синтаксис

 yield* [[expression]];
expression
Вираз, який повертає ітерабельний об'єкт.

Опис

Вираз yield* перебирає свій операнд та видає кожне значення, що він повертає.

Значенням самого виразу yield* є значення, повернене ітератором, коли він закривається (тобто, коли done дорівнює true).

Приклади

Делегування до іншого генератора

У наступному коді значення, отримані від g1(), повертаються викликами next() так само, як значення, отримані від g2().

function* g1() {
 yield 2;
 yield 3;
 yield 4;
}

function* g2() {
 yield 1;
 yield* g1();
 yield 5;
}

var iterator = g2();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 4, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Інші ітерабельні об'єкти

Окрім об'єктів-генераторів, yield* також може отримувати значення з інших ітерабельних об'єктів, наприкад, з масивів, рядків чи об'єктів arguments.

function* g3() {
 yield* [1, 2];
 yield* '34';
 yield* Array.from(arguments);
}

var iterator = g3(5, 6);

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "3", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "4", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 6, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Значення самого виразу yield*

yield* є виразом, а не оператором, а отже, має обчислене значення.

function* g4() {
 yield* [1, 2, 3];
 return 'foo';
}

var result;

function* g5() {
 result = yield* g4();
}

var iterator = g5();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true},
               // g4() повернув {value: 'foo', done: true} в цій точці

console.log(result);     // "foo"

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Yield' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Yield' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Примітки щодо Firefox

 • Починаючи з Gecko 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), розбір виразів yield було оновлено для відповідності специфікації ES2015 (bug 981599):
  • Було реалізовано обмеження на переривання рядка. Переривання рядка між "yield" та "*" є недозволеним. Наступний код викине помилку SyntaxError:
   function* foo() {
    yield
    *[];
   }

Див. також