if...else

Умовний оператор if виконує команду, якщо вказана умова є правдивою. Якщо умова є хибною, може бути виконана інша команда.

Синтаксис

if (condition)
  statement1
[else
  statement2]
condition
Вираз, який вважається або правдивим, або хибним.
statement1
Команда, що виконується, якщо умова є правдивою. Може бути будь-яка команда, в тому числі вкладені оператори if. Для виконання кількох команд використовуйте блок ({ ... }), щоб згрупувати ці команди. Щоб не виконувати жодних команд, використайте порожній оператор.
statement2
Команда, що виконується, якщо умова є хибною та присутній блок else. Може бути будь-яка команда, в тому числі блок команд та вкладені оператори if.

Опис

Можна додавати вкладені вирази if...else для створення конструкції else if. Зауважте, що у JavaScript не існує ключового слова elseif (одним словом).

if (condition1)
 statement1
else if (condition2)
 statement2
else if (condition3)
 statement3
...
else
 statementN

Щоб побачити, як це працює, ось так це виглядає з правильно оформленими відступами:

if (condition1)
 statement1
else
 if (condition2)
  statement2
 else
  if (condition3)
...

Щоб виконати декілька команд, використовуйте позначення блоку ({ ... }), щоб згрупувати ці команди. Взагалі, гарною практикою вважається завжди використовувати блочні вирази, особливо у коді, який містить вкладені оператори if:

if (condition) {
 statements1
} else {
 statements2
}

Не плутайте примітивні булеві значення true та false з правдивістю та хибністю об'єкта Boolean. Будь-яке значення, яке не є false, undefined, null, 0, -0, NaN, або порожнім текстовим рядком (""), і будь-який об'єкт, в тому числі об'єкт Boolean, чиє значення дорівнює false, вважається правдивим при використанні у якості умови. Для прикладу:

var b = new Boolean(false);
if (b) // ця умова є правдивою

Приклади

Використання if...else

if (cipher_char === from_char) {
 result = result + to_char;
 x++;
} else {
 result = result + clear_char;
}

Використання else if

Зауважте, що у JavaScript немає оператора elseif. Однак, ви можете його записати з пробілом між else та if:

if (x > 50) {
 /* зробити що треба */
} else if (x > 5) {
 /* зробити що треба */
} else {
 /* зробити що треба */
}

Присвоєння всередині умовного виразу

Не рекомендовано використовувати прості присвоєння в умовному виразі, тому що присвоєння можна переплутати з порівнянням при швидкому перегляді коду. Наприклад, не використовуйте наступний код:

if (x = y) {
 /* зробити що треба */
}

Якщо вам потрібно використати присвоєння в умовному виразі, загальноприйнятим є використання додаткових дужок навколо присвоєння. Наприклад:

if ((x = y)) {
 /* зробити що треба */
}

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також