window.dump

Podsumowanie

Wypisuje wiadomość w konsoli.

Składnia

dump(wiadomość);
  • wiadomość to ciąg znaków do wypisania.

Uwagi

dump jest często używany do debugowania JavaScriptu. W uprzywilejowanym kodzie można użyć także Components.utils.reportError oraz nsIConsoleService do zapisu w konsoli błędów.

W Gecko dump jest domyślnie zablokowane - jego użycie nic nie powoduje, nie wywołuje też żadnego błędu. Aby zobaczyć wyjście metody dump, musisz włączyć ją, zmieniając preferencję browser.dom.window.dump.enabled na true. Możesz to zrobić za pomocą about:config lub pliku user.js

Żeby cokolwiek zobaczyć, będziesz potrzebował konsoli. Jeśli jeszcze jej nie masz, zamknięcie programu i wywołanie z parametrem <tt>-console</tt> w linii poleceń powinno otworzyć konsolę.

dump jest też dostępny dla komponentów XPCOM implementowanych w JavaScript, mimo że w ich kontekście window nie jest obiektem globalnym.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.