<acronym>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML acrònim  (<acronym>) permet als autors indicar clarament una seqüència de caràcters que componen un acrònim o l'abreviatura d'una paraula. Aquest element s'ha eliminat en HTML5. Utilitzar l'element <abbr>.

Nota d'ùs: Aquest element s'ha eliminat en HTML5 i no s'ha d'utilitzar més. En lloc d'això els desenvolupadors web han d'utilitzar l'element <abbr>.

Atributs

Aquest element només atributs globals  que és comú a tots els elements.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interície HTMLElement (en-US).

Nota d'implementació: Fins Gecko 1.9.2 inclosos, Firefox implementa per a aquest element la interfície HTMLSpanElement (en-US).

Exemple

<p>The <acronym title="World Wide Web">WWW</acronym> is only a component of the Internet.</p>

Estil per defecte

Encara que el propòsit d'aquesta etiqueta és purament per a la comoditat de l'autor, el seu estil per defecte varia d'un navegador a un altre:

  • Alguns navegadors, com Internet Explorer, no té un estil diferent que un element <span> .
  • Opera, Firefox,Chrome i alguns altres afegeixen un subratllat de punts amb el contingut de l'element.
  • Uns navegadors no només afegeixen un subratllat de punts, sinó que també ho posen en versals; per evitar aquest estil, afegeixen alguna cosa com font-variant (en-US): none on el CSS s'encarregue d'aquest cas.

Per tant, es recomana encaridament que els autors web no confien  totalment en l'estil predeterminat.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML 4.01 Specification
The definition of '<acronym>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support ? ? ? No support

Veure