<figcaption>

L'element HTML <figcaption> representa una llegenda o una llegenda associada a una figura o una il·lustració descrit per la resta de les dades de l'element <figure> que és el seu ancestra immediat, el que significa que <figcaption> pot ser el primer o l'últim element dins d'un bloc <figure>. A més, l'element HTML figcaption  és opcional; si no es proporciona, l'element figure pare no tindrà cap llegenda.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos En un element <figure>; l'element <figcaption> ha de ser el primer o l'últim fill.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

Si us plau, veure el pàgina <figure> per exemples de <figcaption>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 8 4.0 (2.0) 9.0 11.10 5.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 3.0 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.1 (iOS 5.0)

Veure