<header>

L'element HTML <header> representa un grup d'introducció o d'ajudes a la navegació. Pot contenir alguns elements de capçalera, però també altres elements com un logotip, capçaleres de secció embolicats, un formulari de recerca, i així successivament.

Nota d'ùs: L'element <header> no es un contingut de secció i, per tant, no introdueix una nova secció en l'estructura.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic, però no amb <header> o un descendent <footer>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic. Tingueu en compte que un element <header> no ha de ser un descendent d'un element <address> , <footer> o un altre element <header> .
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element nomé sinclou els atributs globals.

Exemple

<header>
  <h1>Main Page Title</h1>
  <img src="mdn-logo-sm.png" alt="MDN logo">
</header>

Títol Pàgina Principal

MDN

 

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<header>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<header>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0

Veure