<map>

L'element HTML <map> s'utilitza amb elements <area>  per definir un mapa d'imatge (un àrea d'enllaç que es pot clicar).

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Qualsevol element transparent.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.

Interfície DOM

HTMLMapElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

name
L'atribut name li dóna al mapa un nom perquè pugui ser referenciat. L'atribut ha d'estar present i ha de tenir un valor no buit sense caràcters d'espai. El valor de l'atribut name no ha de ser una coincidència de cas de compatibilitat menor per al valor de l'atribut name d'un altre element mapa en el mateix document. Si s'especifica l'atribut id, tots dos atributs han de tenir el mateix valor.

Exemples

<map name="example-map-1">
  <area shape="circle" coords="200,250,25" href="another.htm" />
  <area shape="default" />
</map>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<map>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<map>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<map>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier)[1]
5.0 (5.0)[2]
17.0 (17.0)[3]
(Yes) 1.0 1.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.0)[1]
5.0 (5.0)[2]
17.0 (17.0)[3]
(Yes) 1.0 1.0

[1] A partir de Gecko 5.0 (Firefox 5.0 / Thunderbird 5.0 / SeaMonkey 2.2), els mapes buits ja no són saltats en favor dels no buits quan coincideixen i estan en la modalitat d'interpretació. Per exemple, considereu el següent HTML:

<map></map>
<map>
  <area shape="rect" coords="25,25,75,75" href="#fail">
</map>
<img usemap="#a" src="image.png">

[2] Abans de Gecko 5.0, l'element <img> hauria coincidit amb el segon mapa no buit. Ara coincideix amb el primer, encara que estigui buit.

[3] A partir del Firefox 17 l'estil per defecte de l'element HTML <map> és display:inline; i no display:block;. Això coincideix amb el comportament d'altres navegadors i el cas que es donava en la modalitat d'interpretació.

Veure