<nav>

Resum

L'element HTML Navigation (<nav>) representa una secció de la pàgina que enllaça a altres pàgines o parts dins la pàgina: una secció amb enllaços de navegació.

Notes d'ús:

 • No tots els enllaços d'un document han de ser dins l'element <nav>, el qual està destinat només per als principals blocs d'enllaços de navegació; Normalment, l'element <footer> sovint té un llistat d'enllaços que no necessiten ésser dins l'element <nav>.
 • Un document pot tenir varis elements <nav>, per exemple, un per navegar pel web i un alltre per navegar per dins la pàgina.
 • Els agents d'usuari, com ara els lectors de pantalla destinats a usuaris discapacitats, poden utilitzar aquest element per determinar si ometre la prestació inicial d'aquest contingut.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<nav>
 <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Contact</a></li>
 </ul>
</nav>

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Vegeu també